Naslovnica Hercegovina FPMOZ: Predstavljamo studij Informatike

FPMOZ: Predstavljamo studij Informatike

CIJENJENI MATURANTI – BUDUĆI STUDENTI

Nalazite se u prijelomnom razdoblju vašeg života koji će vam uvelike kreirati budućnost. Znamo da uskoro završavate vaše srednjoškolsko obrazovanje i da vam se postavljaju brojna životna pitanja, a jedno od njih je, u svakom slučaju, i pitanje što i na koji način studirati. Mi vam između brojnih studija na Sveučilištu u Mostaru nudimo mogućnost da se odlučite za Studij informatike. U ovom kratkom prikazu želimo vam pružiti osnovne informacije o studiju informatike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

O STUDIJU INFORMATIKE

U novije vrijeme razvoj informatičkih tehnologija sve više utječe na društvo u cjelini, npr. ekonomiju, medicinu i druge znanosti.U studiju informatike se stručni sadržaji realiziraju kroz obvezne i izborne kolegije. Dopunjuju se metodičkim i pedagoško-psihološkim sadržajima. Cilj ovog studija je osposobljavanje studenata za uspješno i društveno odgovorno prenošenje informatičkog znanja na mlade naraštaje, uz samostalno korištenje najnovije računalne tehnologije u pripadajućim i raznolikim informatičkim primjenama. Studij završava izradom diplomskog rada koji je samostalna obrada nekog znanstvenog ili stručnog problema. Od akademske godine 2007./2008. Otvoren je jednopredmetni Studij Informatike. Naime, uočena je velika potreba za osobama koje su dobro osposobljene informatičkim znanjem i vještinama, a svakako i u budućnosti će ta potreba sve više i rasti.
TRAJANJE STUDIJA
Preddiplomski studij traje 6 semestara (3 godine). Diplomski studij traje 4 semestra (2 godine), nakon završenog preddiplomskog studija.
Nakon završetka preddiplomskog studija stječu znanja i sposobnosti za obavljanje pomoćnih poslova u laboratorijima u raznim tvrtkama, školama i drugim sličnim organizacijama i ustanovama, a nakon diplomskog studija (osobito nakon poslijediplomskog studija) znanja koja imaju široku stručnu i znanstvenu primjenu prvenstveno u školskim obrazovnim i u znanstveno istraživačkim ustanovama. Program studija Informatike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru rađen je prema programima srodnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, koji su usporedivi s programima istovjetnih studija na više vodećih europskih i američkih sveučilišta.
Ako želite upisati dvopredmetni studij, to znači da uz studij informatike obvezno upisujete još jedan studij (npr. tehnike ili matematike).

KOMBINACIJE STUDIJA INFORMATIKE S OSTALIM STUDIJIMA

Informatika – matematika Informatika – geografija Informatika – tehnika
Nakon završetka razredbenoga postupka u I. (srpanjskom) roku raspisuje se natječaj za preostala slobodna mjesta u II. (rujanskom) roku. Vrijeme upisa određuje se odlukom Senata Sveučilišta i objavljuje u natječaju.

UVJETI UPISA
Završena srednja četverogodišnja škola i položen razredbeni ispit.

RAZREDBENI POSTUPAK

Pravo upisa ostvaruju pristupnici koji su svojim rezultatom u razredbenom postupku izborili prvenstvo unutar broja pristupnika određenoga upisnim kvotama (na dvopredmetnom studiju to se odnosi na oba predmeta). Preporučena literatura za razredbeni postupak iz informatike (prijemni ispit) je sljedeća:
Gimnazijski udžbenici i zbirke, Priručnici za razredbeni postupak iz informatike.

OPREMLJENOST STUDIJA INFORMATIKE

Naš fakultet ima status Nvidia Cuda Teaching Centra koji ima ulogu poučavanja paralelnog programiranja na grafičkim karticama tvrtke nVidia GeForce, Tesla, Quadro i Titan X.
Fakultet ima status člana Oracle akademije u sklopu koje studenti mogu dobiti certifikate koji se odnose na „Oracle database certification” i „Java Programmer Certification”. Kao student Informatike imate pravo sudjelovanja i besplatnim tečajevima Sveučilišta u Mostaru, gdje dobivate besplatne kupone za polaganje Microsoft certifikata iz područja programiranja, web programiranja, poslužiteljske administracije i virtualizacije. Također Imamo 2 kabineta informatike s ukupno 50 računala. U sklopu studija postoji i Informatičko tehnološki inovacijski centar – ITIC opremljen s Apple računalima, pametnom pločom, Lego mindstorm robotima, Arduino i Raspberry PI paketima te brojnim drugim alatima potrebnim za održavanje nastave. U sklopu odjela djeluje i udruga Switch koji aktivno sudjeluje u radu odjela i organiziranju natjecanja i programiranja i stručne prakse sa brojnim tvrtkama u okolici.

FPMOZ: Predstavljamo Studij glazbene umjetnosti

FPMOZ: Predstavljamo studij Predškolski odgoj

FPMOZ: Predstavljamo studij Edukacijske rehabilitacije

FPMOZ: Predstavljamo studij Matematike

FPMOZ: Predstavljamo Studij kineziologije

FPMOZ: Predstavljamo studij Biologije

FPMOZ: Predstavljamo studij Pedagogije

FPMOZ: Predstavljamo studij Geografije

FPMOZ: Predstavljamo studij Kemije