Naslovnica Zanimljivosti Tehnologija CSA konferencija završena proglašenjem najboljeg mladog naučnika i najbolje žene u nauci

CSA konferencija završena proglašenjem najboljeg mladog naučnika i najbolje žene u nauci

XVII Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije završena je proglašenjem najboljeg mladog naučnika i najbolje žene u nauci, za radove koji su bili vezani za temu javnog zdravlja.

Najbolji mladi naučnik je Ana Barbosa sa Univerziteta u Portu iz Portugalije, a najbolja žena u nauci Marlena Rosa sa Univerziteta u Leiriji iz Portugalije.

Predsjedavajući CSA konferencije prof. dr Duško Bjelica kazao je da se dodjelom nagrada uspješno završila trodnevna konferencija koja je umjesto, u Cavtatu, u Hrvatskoj, održana putem Zoom aplikacije, sa sudjelovanjem oko 200 naučnika iz 46 zemalja.

“Sve je više mladih naučnika koji aktivno i samostalno sudjeluju u naučnom programu konferencije, što je jedan od visoko pozicioniranih strateških ciljeva u agendi Crnogorske sportske akademije. Mada je brojčano sudjelovalo mnogo manje žena u odnosu na muškarce, dodijeljene nagrade pokazuju da se trend polako mijenja, kada je riječ o doprinosu žena nauci, budući da organizatori stavljaju značajan akcenat na rodnu ravnopravnost, kao i da nagrada za najbolju ženu u nauci mijenja dosadašnju praksu“, kazao je predsjedavajući Bjelica.

Crnogorska sportska akademija organizirala je ovu konferenciju u suradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i drugim međunarodnim partnerima, kao i pod pokroviteljstvom tradicionalnih, ali i novih pokrovitelja.

Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje prof. dr Stevo Popović naveo je da su obje nagrađene studije bile vezane za javno zdravlje.

“Predstavljena studija imenovane najbolje mlade naučnice Ane Barbosa imala je za cilj da ukaže na uticaj 12 tjedana dugog programa hodajućih nogometnih aktivnosti na kognitivne sposobnosti pacijenata sa dijabetesom. Sa druge strane, studija najbolje žene u nauci Marlena Rose, imala je za cilj da prikaže uticaj tradicionalnih igara na stanje sudjelovanja u igrama, odnosno pacijenata sa parkinsonovom bolesti“, kazao je Popović.

Bjelica i Popović ističu da je za uspješnost ove konferencije bila značajna podrška partnera, među kojima posebno partnerskih univerziteta iz Francuske, Njemačke, Portugala, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Kosova, potom Univerziteta Crne Gore i univerzitetskih jedinica, kao i Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Prezentirani sažeci sa online konferencije će biti objavljeni u Crnogorskom časopisu za sportske nauke i medicinu (Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine),  koji izdaju Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje na Univerzitetu Crne Gore.

Ovaj časopis je indeksiran u svjetskim bazama kao što su WOS, Scopus, Index Copernicus, DOAJ, SCImago, SPORTDiscus, ERIH PLUS, ProQuest, Open Academic Journals Index, Google Scholar, SHERPA/RoMEO, Crossref, NLM Catalog, Islamic World Science Citation Center, i ROAD.

Danas završenu konferenciju, među svjetskom naučnom zajednicom promovirali su i Europski koledž sportskih nauka (ECSS) koji je najavio kao događaj godine, pored portala Internacionalne asocijacije učesnika olimpijske akademije IOAPA.

Ovo je prvi put, u posljednjih 17 godina, da se održava online, zbog posebnih okolnosti, uslovljenih globalnom pandemijom i primjenom mjera za sprečavanje širenja virusa COVID 19.

Popović ističe da su uspješnoj organizaciji konferencije u značajnoj mjeri  doprinijeli i moderatori u mnogobrojnim sesijama i to prof. dr Selčuk Akpinar sa Univerziteta u Nevsehiru iz Turske, prof. dr Predrag Božić iz Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, kao i doc. dr Bojan Mašanović i dr Jovan Gardašević sa Univerziteta Crne Gore.

“Također, vrijedno je istaći da su i predavači po pozivu odigrali značajnu ulogu u općem utisku kada je kvalitet konferencije u pitanju, i to: prof. dr Gregor Starc sa Univerziteta u Ljubljani iz Slovenije, prof. dr Goran Gabrilo sa Univerziteta u Splitu iz Hrvatske, doc. dr Hugo Sarmento sa Univerziteta u Koimbri i doc. dr Adilson Markis sa Univerziteta u Lisabonu, oba iz Portugalije, kao prof. dr Selcuk Akpinar sa Univerziteta u Nevsehiru iz Turske i prof. Mutlu Turkmen iz Svjetske boćarske federacije”, kazao je Popović, koji je predsjedavao naučnim dijelom CSA.

Više informacija o konferenciji, dostupno je na linku: http://www.csakademija.me/conference/

Program video konferencije dostupan je na linku: http://www.csakademija.me/conference/download/MSA_Dubrovnik_Video_Conference.pdf