17.9 C
Mostar
Subota, 16 listopada, 2021

Do kraja godine moguće tražiti moratorij na otplatu kredita

Građani i privrednici na teritoriju Federacije do kraja godine mogu zatražiti od svojih banaka neku vrstu moratorija na otplatu kredita. Kazao je to u razgovoru za „Avaz“ direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić.

Definirane mjere

Dodao je da Agencija napominje banke i druge subjekte o važnosti postupanja po odluci i u skladu s rokovima koji su navedeni u odluci.

– Mjere koje definira odluka imaju za cilj uspostavljanje održivih modaliteta plaćanja za klijente koji trpe ekonomske posljedice pandemije. Po isteku pojedinačnih mjera, nakon perioda od 6 ili 12 mjeseci, ovisno o tome radi li se o moratoriju ili grejs periodu, nastavlja se primjena redovnih odluka i važećeg regulatornog okvira – pojasnio je Mahmuzić.

Prema njegovim riječima, od klijenata koji su imali mogućnost korištenja neke od mjera očekuje se uspostavljanje redovnog plaćanja obveza.

– Izvjesno je da dio klijenata može imati dugoročne posljedice ekonomskih poremećaja. U slučajevima dugoročno narušene ili izmijenjene platežne sposobnosti i dalje postoji mogućnost ugovaranja novih planova otplate, ali će biti obvezna reklasifikacija takvih kredita u kategoriju nekvalitetne aktive (loši krediti) – poručio je.

Mahmuzić ističe da je u trećem kvartalu nastupio djelimični oporavak ekonomije, što je imalo efekte na udio kredita pod posebnim mjerama.

Stabilnost sistema

– Prema podacima koji se odnose na kraj listopada ove godine, 7,2 posto od ukupnog portfelja banaka je pod nekom od privremenih mjera. Prema ciljnim grupama, 11,3 posto portfelja privrede i 2,7 posto portfelja koji se odnosi na stanovništvo koristi neku od privremenih mjera. Stabilnost bankarskog sistema je očuvana, a kao rezultat ranijeg i trenutnog djelovanja Agencije za bankarstvo FBiH – naglasio je Mahmuzić.

Važnost komunikacije

– Kontinuirano napominjemo važnost intenzivne komunikacije između banaka, privrednika, relevantnih udruženja, institucija i ministarstava. Mjere koje donosi Agencija za bankarstvo daju dovoljno prostora za djelovanje ostalih subjekata i institucija, a naročito u smislu važne pripreme za podršku privredi u periodu očekivanog oporavka – smatra Mahmuzić.

Prilagođavanje poslovnih modela

– Period koji je pred nama treba iskoristiti za prilagođavanje poslovnih modela uvjetima koji će nastupiti kao rezultat promjena poslovnog okruženja – zaključio je Mahmuzić.

Najnovije: