37.8 C
Mostar
Četvrtak, 24 lipnja, 2021

Evanđelje nedeljom: ‘Sotoni je došao kraj’

OD ISUSA S LJUBAVLJU: ‘Sotoni je došao kraj’

Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 3, 20-35
Uono vrijeme, dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: ‘Izvan sebe je!’

I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: ‘Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.’

A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: ‘Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti! Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.’

Jer govorahu: ‘Duha nečistoga ima.’

I dođu majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo.

I reknu mu: ‘Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!’ On im odgovori: ‘Tko je majka moja i braća moja?’

I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: ‘Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.’

Riječ Gospodnja

Najnovije: