21.2 C
Mostar
Utorak, 18 svibnja, 2021

FBiH svake godine u EU izveze oko 5643 tone opasnog otpada

I dok iz zemalja Europske unije BiH uvozi hranu, piće, odjeću, obuću…, u iste te zemlje, uz razne sirovine, izvozi tone otrovnog otpada.

Naime, budući da BiH nema pogone koji bi osigurali sigurno zbrinjavanje ili preradu materijala koji se smatraju otrovnim otpadom, izvozi ga u razvijene zemlje poput Njemačke, Austrije, Slovenije…, piše Večernji list BiH.

Može ugroziti ljudski život

Tijekom protekle dvije godine na području Federacije BiH prikupljene su 11.287,63 tone opasnog otpada. Riječ je o otpadnim kemikalijama, tekućem gorivom otpadu koji sadrži opasne tvari, mulju od boja i lakova, halogeniranim otapalima, otpadnoj ambalaži i filtarskim materijalima, farmaceutskom otpadu i citostaticima.

Također, tu su hladnjaci, muljevi i filtar-kolači, galvanski talog, ekranske cijevi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, elektronička oprema, zauljena zemlja i kamenje, olovni akumulatori, boje i lakovi, miješani čvrsti otpad, stara oprema koja sadrži klorofluorougljike – hladnjaci i deterdžent – čvrsti.

Budući da je riječ o opasnom otpadu koji u slučaju nepropisnog zbrinjavanja može ugroziti ljudske živote, isti se izvozi iz Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u informaciji o izvozu opasnog otpada iz Federacije BiH, koju je izradilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a koja je nedavno razmatrana na Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskom regulativom na području Federacije Bosne i Hercegovine postoje ovlašteni subjekti za prikupljanje i izvoz opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način, a to su: Grioss d.o.o. Grude, KEMIS-BH d.o.o. Lukavac, Kemokop d.o.o. Tuzla i Modernizacija d.o.o. Gradačac.

– Navedeni gospodarski subjekti, uz suglasnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma, u 2018. i 2019. godini prikupili su i izvezli iz Federacije BiH ukupno 11.287,63 tone opasnog otpada – navedeno je u informaciji o izvozu opasnog otpada iz Federacije Bosne i Hercegovine. U istom dokumentu ističe se kako se iz ovog bh. entiteta prosječno na godišnjoj razini izvezu 5643,82 tone opasnog otpada.

Izvoz u RH, Austriju, Sloveniju

Sav opasni otpad koji prikupe navedene tvrtke, navode iz Ministarstva okoliša i turizma FBiH, izvezen je i zbrinut na ekološki prihvatljiv način, u skladu s odredbama Baselske konvencije, u zemlje Europske unije kao što su: Austrija, Slovenija, Njemačka i Hrvatska.

– Federalno ministarstvo okoliša i turizma, na osnovi odluke o ratifikaciji Konvencije o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Baselska konvencija) i odluke o uvjetima prekograničnog prometa opasnog otpada, u skladu s Konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovu zbrinjavanju, ovlaštena je institucija za prekogranični promet opasnog otpada koji obuhvaća uvoz, izvoz i prijevoz otpada u FBiH na ekološki prihvatljiv način.

Prekogranični promet i prikupljanje opasnog otpada na području Federacije Bosne i Hercegovine regulirani su Zakonom o upravljanju i pravilnikom o prekograničnom prometu otpada – zaključili su iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Najnovije: