Naslovnica Hercegovina FPMOZ: Predstavljamo Studij Promet i logistika smjer Cestovni promet

FPMOZ: Predstavljamo Studij Promet i logistika smjer Cestovni promet

Danas Vam predstavljamo studij Prometa i logistike, smjer Cestovni promet, koji je dio Fakulteta prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Ovaj studij je nastao temeljem mišljenja kako u okruženju Sveučilišta, te šire i uže regije, definitivno postoji potreba za realizacijom jednog ovakvog studija. Uzimajući u obzir učestalost upita o nepostojanju takvog studija u ovoj regiji, uvjerili smo se u društvenu opravdanost ovog studija.

Prometni sustav jedan je od najvažnijih sustava ekonomije koji ima ključnu ulogu u skoro svim društvenim i ekonomskim aktivnostima. Kada se govori o ekonomskim aktivnostima, promet prije svega omogućava povezivanje kupca i prodavača, što je u današnjem digitaliziranom svijetu jako bitno kako ne bi sve ostalo na virtualnom nivou posebno kada je riječ o geografski udaljenim subjektima.

Studij prometa obuhvaća istraživanje, razvoj, prijenos znanja i obrazovanje stručnjaka prometnog profila. Unutarnji i vanjski transport, prometna logistika, distribucija i upravljanje proizvodima neke su od temeljnih značajki gospodarskog razvitka. Istraživačka djelatnost u području prometa usmjerena je na sigurnost odvijanja prometa, ekonomičnost korištenja voznih sredstava, koordiniranje i kontroliranje rada različitih grupa radnika u prometnom poduzeću i na terenu, algoritme upravljanja, informacijske i komunikacijske tehnologije u funkciji prometnog sustava kao npr. nove računalne opreme za suvremenije automatsko praćenje odvijanja prometa.

Opis i trajanje studija Cestovnog prometa

U sklopu studijskog programa cestovnog prometa studenti se obrazuju u području upravljanja prometnim tokovima, tehnologije prijevoza robe i putnika, projektiranja prometnica i raskrižja, sigurnosti prometa, prometnog planiranja i vrednovanja projektnih rješenja. Na preddiplomskoj razini studenti u sklopu obveznih predmeta stječu znanja iz područja: analize rada i eksploatacije cestovnih prijevoznih sredstava, projektiranja i održavanja cestovnih prometnica, osnovnih elemenata sigurnosti cestovnog prometa, tehnologije cestovnog prometa s naglaskom na prijevoz robe, održavanja cestovnih vozila i špediterskog poslovanja. Preddiplomski studij traje 3 godine što je 6 semestara (180 ECTS bodova), a po završetku studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa.
Od akademske 2020./2021. godine pokreće se i diplomski studij u trajanju od 4 semestra, odnosno dvije godine, što ukupno na kraju daje 240 ECTS bodova i po završetku se stječe naziv sveučilišni magistar inženjer prometa.

Kompetencije završetkom studija

Završetkom studija cestovnog smjera stječu se kompetencije za rad u mnogobrojnim organizacijama i tvrtkama u području cestovnog prometa. Osim teorijskih znanja, radom u laboratoriju i praktičnom nastavom studenti se osposobljavaju za korištenje i primjenu novih tehnologija na budućem radnom mjestu. Temeljem usvojenih znanja i vještina prvostupnici su u stanju svladati zahtjeve rada u prometnoj operativi i rješavati prometno-tehnološke zadatke u praksi prometne grane za koju su specijalizirani, kao i u dodatnim djelatnostima prometne industrije Što se tiče zapošljavanja u pravilu se sa cestovnim smjerom zapošljavaju u: prijevozna poduzeća, projektnim biroima, gradskim ili županijskim uredima za promet, logističkim tvrtkama i sl.
Mobilnost studenata i suradnje s drugim institucijama
Studijski program prometa i logistike smjer cestovni promet omogućuje horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata na Sveučilištu u Mostaru, te na druga sveučilišta, tuzemna i inozemna. Postoji mogućnost uključivanja u zajednički program sa srodnim fakultetima na sveučilištima u Republici Hrvatskoj te regiji i Europskoj Uniji. Ovaj Studij je potpuno komplementaran s postojećim studijskim programima u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj te u ostalim europskim zemljama.

Uvjeti upisa

Svjedodžba o završenoj četverogodišnjoj školi iz koje se vrednuje opći uspjeh i uspjeh iz relevantnih nastavnih predmeta, a budući da se u akademskoj 2020./2021. neće provoditi postupak razredbenog ispita, rang lista kandidata će se utvrditi na temelju uspjeha u srednjoj školi.
Detaljnije informacije o prijemnom ispitu i upisima (vrijeme održavanja, visina upisnine prema načinu studiranja i sl.) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, a s obzirom na novonastalu situaciju sve detalje potražite na web stranici Fakulteta: www.fpmoz.sum.ba

Kontakt
Pročelnik odjela: dekan prof. dr. sc. Mario Vasilj Za sve dodatne informacije kontaktirajte: : fpmoz@sum.ba ili promet.logistika@fpmoz.sum.ba

Važnost studiranja, osim znanja, očituje se u stjecanju zrelosti koja vas vodi do ostvarivanja ciljeva. S radošću vas očekujemo i veselimo se zajedničkim budućim uspjesima.