17.8 C
Mostar
Utorak, 28 rujna, 2021

Građanke i građani Mostara jedinstveni – želimo ljepši i uređeniji grad

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, zajedno sa Gradom Mostarom, u toku 7. mjeseca, organizira Skupštinu građana Mostara, a u sklopu prvog deliberativnog procesa ove vrste u Bosni i Hercegovini kao i na prostoru jugoistočne Europe.

Tijekom četiri uzastupna vikenda, reprezentativna grupa od 47 nasumično odabranih građanki i građana je učila, vijećala i izradila preporuke o čistoći grada i održavanju javnog prostora u Mostaru. Ovu temu su predložili i odabrali građanke i građani Mostara nakon konsultacija sa civilnim društvom i gradskim vlastima.

Tijekom prethodnog susreta, 24.7.2021. godine, formulirano je ukupno 26 preporuka, koje su dobile podršku veću od 80% učesnika Skupštine, a u sklopu pet tematskih cjelina:

1. Uređenje zelenih površina i upotreba javnih prostora i stvaranje novih

2. Podizanje svijesti i educiranje građana i građanki

3. Reorganizacija javnih komunalnih poduzeća

4. Upravljanje otpadom

5. Institucionalizacija Skupštine građana kao pravni okvir za daljnje djelovanje

Na posljednjem zasjedanju, 31.7.2021. godine, učesnice i učesnici Skupštine će razgovarati sa gradskim vijećnicima, te na osnovu pristiglih komentara od strane gradske uprave i stručnjaka, formulirati finalne preporuke. Preporuke proizašle iz ovog procesa će biti upućene ka gradskoj administraciji i Gradskom vijeću Grada Mostara na razmatranje i daljnje postupanje.

Skupština se organizira po posebno razvijenoj metodologiji koja osigurava transparentan i inkluzivan proces i omogućava građanima da o toj temi uče od relevantnih stručnjaka i iz iskustava drugih gradova, te da čuju stavove lokalnih aktera i političkih predstavnika.
Dodatne informacije o Skupštini građana, kao i tekst preliminarnih preporuka, dostupan je na web stranici projekta www.mostargradimo.ba, na kojoj će biti omogućen uživo prijenos izlaganja gradskih vijećnika i vijećnica po pitanju preliminarnih preporuka.

Skupština građana je organizirana u okviru projekta „Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru“ koji implementira Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021. Cilj projekta je stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u deliberativni proces i povećati njihov doprinos u donošenju odluka na lokalnom nivou.

Najnovije: