Naslovnica Hercegovina Igor Ledić: Kampanja „Probudi se“ – inkluzivno obrazovanje nema alternativu

Igor Ledić: Kampanja „Probudi se“ – inkluzivno obrazovanje nema alternativu

Igor Ledić – predsjednik Udruge za Down sindrom i član odbora za praćenje provedbe članka 24. UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koalicije „Zajedno smo jači u HNŽ.

Upravo je obrazovanje tema o kojoj smo razgovarali i kampanja „Probudi Se“ koja se provodi na području cijele BiH.
Za početak recite nam o kakvom se odboru radi, gdje djelujete?
Odbor za praćenje provedbe inkluzivnog obrazovanja, članka 24. UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koalicije „Zajedno smo jači“ u HNŽ-u. u principu prati rad škola, zavoda za školstvo, ministarstva obrazovanja, jer se članak 24. odnosi na obrazovanje. Odbor ukazuje na sve nepravilnosti i diskriminacije koje se dešavaju u tim institucijama i upozoravaju ih da su dužni uskladiti sve nepravilnosti u svom zakonu s člankom 24. Konvencije o pravima OSI.

Možete li nam reći nešto više o samoj kampanji „Probudi Se“?
Zašto je pokrenuta, koji su ciljevi?

“Kampanja #ProbudiSe je pokrenuta iz razloga što,
djeca i mladi s invaliditetom su jedna od najviše marginaliziranih skupina u bosanskohercegovačkom društvu. Predrasude, neznanje javnosti i društvena stigmatizacija te neodgovarajuća i nedovoljna podrška sustava samo su neke od prepreka s kojima se suočavaju. U Bosni i Hercegovini, uživanje prava na budućnost djece i mladih s invaliditetom je uvjetovano osobnim naporima njihovih roditelja, nastavnika i vršnjaka. Zbog tih razloga prvenstveno je cilj kampanje #ProbudiSe je jačanje javne svijesti o pravu i značaju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja za svu djecu i mlade a naročito za djecu i mlade s invaliditetom”.

Tko je uključen, i Vi ste jedan od sudionika kampanje?

“Da, ured švedske organizacije My RIght u BiH pozvao me je da sudjelujem u kampanji Pobudi se. Iznimna mi je čast i priznanje što je My Right prepoznao moj rad i zalaganje za poboljšanje inkluzivnog obrazovanja i općenito zagovaranja jednakih prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom. Nadam se da ću ispuniti njihova očekivanja. Kampanjom #ProbudiSe skrećemo pažnju javnosti na one osobe koje svojim radom, trudom i zalaganjem stvaraju mogućnosti i grade bolje sutra djece i mladih s invaliditetom u našem društvu. Te sjajne osobe su predstavljene kroz roditelje, nastavnike i vršnjake koji su najzaslužniji za osnaživanje djece i mladih s invaliditetom. Oni na svoj način, bez mnogo podrške sistema obrazovanja, doprinose i bore se za prava djece i mladih osoba s invaliditetom za kvalitetno inkluzivno obrazovanje”.

Što se traži kampanjom probudi se?

“Tražimo što skorije uspostavljanje funkcionalnog sistema inkluzivnog obrazovanja čije će se stanje i uspjeh implementacije pratiti i mjeriti pomoću indikatora koji su usklađeni sa člankom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i na raspolaganju su obrazovnim institucijama u BiH”.

Tko provodi kampanju?

“Kampanju provodi švedska organizacija MyRight u suradnji sa udrugom DUGA zahvaljujući sredstvima Austrijske razvojne agencije, organizacije Light for the World i Kahane fondacije koje već dugi niz godina financiraju projekte usmjerene na prava osoba s invaliditetom u BiH”.

Spomenuli ste indikatore za praćenje inkluzivnog obrazovanja, zašto su vam važni?

“Indikatori su proizvod radne skupine koju je organizirala udruženje Duga i MY RIGHT. U izradi indikatora su sudjelovali pripadnici svih ministarstava obrazovanja i zavoda za školstvo, pedagoških zavoda i drugih institucija koje su u sistemu obrazovanja u BiH. Indikatori su prvi dokument ovakvog obima i kvalitete koji je na raspolaganju obrazovnim vlastima. To je opsežan dokument koji na jednom mjestu navodi sve najvažnije standarde i uvjete koji moraju biti ispunjeni da bi djeca s invaliditetom mogla uživati svoje pravo na inkluzivno obrazovanje a sve u skladu sa odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”.

Deset godina je od ratifikacije UN Konvencije, kakvo je stanje, poštuju li se prava osoba s invaliditetom?

“Ovom kampanjom podsjećamo javnost da je Bosna i Hercegovina dužna ispuniti obveze preuzete ratificiranjem Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kao i potpisivanjem Agende 2030 o ciljevima održivog razvoja. Jedna od najvažnijih obveza iz sva tri dokumenta je omogućavanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja te pozivamo obrazovne vlasti da poduzmu konkretnije aktivnosti kako bi ispunili ovu obvezu”.

Možete li nam reći kakva je situacija obrazovanju i poštivanju UN konvencije kad je u pitanju naša županija?

“U Mostaru i našoj županiji dokumenti ne poznaju praksu. Naša županija, točnije ministarstvo obrazovanja je 2005 godine donijela zakonski akt, Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnim i srednjim školama, čak i prije ratifikacije UN konvencije 2010 godine, koji se već dugi niz godina ne provodi. Kao član odbora u našoj županiji mogu reći da je stanje u obrazovanju alarmantno. Učenici nemaju individualne prilagođene programe, nemaju stručnu pomoć (defektologa, psihologa ,logopeda), nastavnici nemaju potrebno znanje za rad i prepušteni sami sebi, škole ne provode razumnu prilagodbu ni u slučajevima kad se prepoznaju potrebe učenika s invaliditetom. Žalosti i činjenica da ministarstvo obrazovanja nama dijalog sa većinom udruženja osoba s invaliditetom, Ovo je samo mali dio problema kojih djeca i mladi s invaliditetom imaju u obrazovanju. Iz tih razloga sam se kao roditelj učenika s invaliditetom i kao član odbora uključio u kampanju „Probudi se“ te se zalažem za kvalitetno inkluzivno obrazovanje jer smatram da inkluzija nema alternativu. Budućnost djece i mladih s invaliditetom zavisi od odgovornosti, znanja i sposobnosti obrazovnih vlasti da implementiraju kvalitetno i pravično inkluzivno obrazovanje. Zato smo istrajni u namjeri da podsjećamo i pozivamo obrazovne vlasti da ispune svoje obveze ali i sve druge skupine javnosti da urade sve što je u njihovoj moći kako bi omogućili obrazovanje djeci i mladima s invaliditetom”.