8.8 C
Mostar
Ponedjeljak, 4 ožujka, 2024

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Centar za socijalni rad Široki Brijeg

Raspisan je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Centar za socijalni rad Široki Brijeg, koji prenosimo u cijelosti.

- Oglas -

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ŽZH („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, 21/12), članka 28. Statuta Javne ustanove Centra za socijalni rad Široki Brijeg 02-467/12-530/23 i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Centra za socijalni rad Široki Brjeg broj: 05-31/5-35/24 od 09.02.2024. godine, Upravno vijeće javne ustanove Centra za socijalni rad Široki Brijeg raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA JU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ŠIROKI BRIJEG

I- Predmet javnog natječaja

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Centra za socijalni rad Široki Brijeg.
Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

- Oglas -

II. Opis pozicije

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Centra, zastupa i predstavlja Centar prema trećim osobama, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, zastupa Centar u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima, te pravnim osobama sa javnim ovlastima, predlaže Upravnom vijeću mjere za efikasan i zakonit rad, predlaže Upravnom vijeću pitanja za razmatranje i donošenje odluka i akata iz njegove nadležnosti, te se brine za provedbu donesenih odluka, podnosi Upravnom vijeću izvješće o radu Centra, predlaže poslovnu politiku, obavlja posao naredbodavatelja za izvršenje financijskog plana Centra i odgovoran je za namjensko korištenje sredstava Centra, brine se o primjeni financijskih propisa u poslovanju, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika Centra, odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, pokreće postupak usuglašavanja i donošenja općih akata centra, predlaže program rada Centra, vodi stručni rad Centra i odgovoran je za stručni rad Centra, brine se o izvršavanju odluka Upravnog vijeća, imenuje i razrješava djelatnike Centra, imenuje i razrješava voditelje pojedinih službi i odjela Centra, odlučuje o raspoređivanju i ulozi zaposlenika Centra za obavljanje određenih zadaća, donosi pojedinačne akte o pravima i dužnostima djelatnika i drugim pitanjima u prvom stupnju u svezi s radnim odnosima, sukladno općim aktima Centra, odlučuje o uvođenju produženog rada Centra ili pojedinih djelatnika, donosi odluke o stegovnoj odgovornosti, izdaje naloge djelatnicima za izvršavanje zadaća, imenuje stručne i povremene komisije, poduzima potrebite radnje u ime i za račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću ulaganja i nabavku opreme sukladno potrebama Centra i izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom i općim aktima Centra.

- Oglas -

III – Opći uvjeti koje kandidat treba ispunjavati

1) da je državljanin BiH,
2) da je stariji od 18 godina
3) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
4) da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),
5) da nije osuđivan za kazneno djelo,
6) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
7) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj

IV – Posebni uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

a) da ima završenu visoku stručnu spremu VII stupnja, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 240 ECTS bodova),diplomirani pravnik odnosno mag. prava, diplomirani socijalni radnik odnosno mag. Socijalnog rada ili drugi fakultet društvenog smjera,

b) da ima najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon stjecanja fakultetske diplome.

V. Uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan priložiti:

1) kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
2) kopiju osobne iskaznice CIPS,
3) rodni list
4) uvjerenje o državljanstvu
5) uvjerenje o nekažnjavanju (Policijska uprava),
6) dokaz o stručnoj spremi,
7) dokaz o radnom iskustvu u struci
8) dokaz o radnom iskustvu na poslovima socijalne zaštite.
9) potpisanu izjavu na okolnosti iz točke III – podtočke 3), 4), 6) i 7).

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju, a u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

(1) rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
(2) komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
(3) poznavanje organizacije i djelatnosti JU Centra za socijalni rad.

VI – Ostale napomene

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom na poslovima socijalne zaštite.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja javnog natječaja.

Kandidat koji bude izabran naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla.

Javni natječaj će biti objavljen u «Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke», «Večernjem listu» i web stranici Grada Širokog Brijega.

Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili poštom preporučeno, s naznakom:

„Prijava na javni natječaj za ravnatelja JU Centar za socijalni rad Široki Brijeg – NE OTVARAJ“, na adresu:

JU Centar za socijalni rad Široki Brijeg
Upravno vijeće
Trg Gojka Šuška 3b
88220 Široki Brijeg

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Upravnog vijeća
Alenka Kvesić

- Oglas -

Povezani članci

Ostanite povezani

25,468ObožavateljiLajkaj
416SljedbeniciSlijedi
1,160PretplatniciPretplatiti
spot_img
Mostar
raštrkani oblaci
8.8 ° C
8.9 °
8.8 °
87 %
1kmh
40 %
Pon
16 °
Uto
17 °
Sri
16 °
Čet
10 °
Pet
7 °

Najnovije

spot_img