Naslovnica Vijesti Bosna i Hercegovina Jelka Milićević: Treba objaviti imena ljudi koji krše samoizolaciju

Jelka Milićević: Treba objaviti imena ljudi koji krše samoizolaciju

Stožer civilne zaštite uputio je preporuku koja je vezana uz primjene, odnosno sankcije za ljude koji krše mjere izolacije, a uglavnom preporučujemo županijskim i inspekcijskim organima i županijskim organima unutrašnjih poslova da u okviru provjera kršenja mjera o izolaciji pored prekršajnih mjera, koriste i odredbe Krivičnog zakona FBiH i krivične odgovornosti za krivična djela protiv zdravlja i širenja zaraze i sprečavanja službene osobe u vršenju službene dužnosti, kazala je na konferenciji za novinare zapovjednica Stožera civilne zaštite FBiH Jelka Milićević.

Dodala je da su ova pitanja definirana kroz članove 225., 226., 240., 358., i 359. Krivičnog zakona FBiH.

“Prema procjenama Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, susrećemo se s problemom koje se susreću sve zemlje okruženja. Rekla bih da ljudi krše odredbe samoizolacije i tako dovode u pitanje osim svog zdravlja i zdravlje svojih najbližih i okoline. U tom smislu preporučuje se organima iz tačke 1. prekoruke da javno objave ime i prezime, kao i mjesto boravka, odnosno prebivališta osoba za koje se utvrdi da ne postupaju sa izrečenim mjerama izolacije”, pojasnila je Milićević.

Prema njenim riječima, preporučuje se županijskim, općinskim, gradskim stožerima civilne zaštite da sagledaju mogućnost nalaženja adekvatnog prostora za smještaj i izolaciju osoba iz točke 1. ove preporuke.

“Ovo je vezano za preporuke Stožera civilne zaštite. Vlada intenzivno radi na svim aktivnostima oko spašavanja ekonomije u ovom trenutku. Također, pravimo preraspodjelu svih institucija i koordinaciju za lakši rad i donošenje odluka. Pozivamo građane da koliko god institucije nas pokušavale zaštititi i propisati mjere, oni su vrlo važna karika i oni će uputiti i prijaviti sve one koji se ne pridržavaju zapovijedi. Prema epidemiološkoj situaciji u FBiH na dan 25. ožujka postoje dva veća klastera vezana za događaje u Konjicu, dosad je 22 potvrđena slučaja, a evidentirana su tri generacijska kontakta i u slučaju Mostara, šest je potvrđenih slučajeva. U USŽ evidentirana su tri klastera. Ukupno su evidentirana tri smrtna slučaja. U FBiH broj testiranih je 464, a broj novih slučajeva je 4. Ukupan broj zaraženih je 52 i broj umrlih je 3″, istaknula je Milićević.

Anis Ajdinović, rukovodilac Federalne uprave za inspekcijske poslove, rekao je da su federalni sanitarni inspektori raspoređeni na 15 graničnih prijelaza, kao i na Aerodromu u Sarajevo, koji će raditi do 30. ožujka.

“Evidentno je da posljednjih dana imamo znatno manji broj putnika koji ulaze u BiH, tako da se taj broj svakim danom smanjuje. Još imamo veliku koncentraciju putnika na graničnom prijelazu Orašja, Bosanki Šamac, dok je na GP Bijača i Šamac i Orašje veća frekvencija robe. U ovom trenutku imamo više od 84 federalna zdravstvena sanitarna inspektora raspoređena na 15 graničnih prijelaza, koji osim putnika kontroliraju i zdravstvenu, kvalitativnu i higijensku ispravnost svih vrsta roba koje uđu u BiH. Imamo znatan broj pošiljki koji ulaze u BiH i to je jasan podatak koji treba ukazati građanima, jer to znači da ima životnih namirnica i da one ulaze u BiH”, rekao je Ajdinović.

Naglasio je da će sva roba biti kontrolirana od akreditiranih laboratorijskih kuća. Do sada su izdali 14.821 rješenje o mjerama izolacije za putnike koji su ušli u BiH, a zaprimljeno je 157 službenih zabilješki o osobama koje krše mjere izolacije.

“Mi ćemo objaviti imena i prezimena osoba za koje se utvrdi da nisu poštovali mjere izolacije. U kontaktu s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i dozvoljeno je objaviti ime i prezime i mjestu prebivališta”, rekao je Ajdinović.

Do sada je izdato 65 prekršajnih naloga trgovinama koje su prekršile Odluku kojom se zabranjuje povećanje cijena.

Odgovarajući na pitanja, Ajdinović je kazao je da se redovno vrši inspekcijski nadzor nad trgovinama.

“Kontroliramo cijene u skladu s odlukom Vlade FBiH. U stalnoj komunikaciji smo s inspektorima na županijskom nivou. Do sad smo obavili 68 redovnih i 59 kontrolnih inspekcijskih nadzora. Izrekli smo 65 prekršajnih naloga sa ukupnim financijskim efektom od 142.450 KM. Moram kazati da 59 subjekata kontrole nije kršilo odluku Vlade FBiH, odnosno da su cijene bile onakve kakve su zagarantovane sa 5. ožujka ove godine”, pojasnio je Ajdinović.

Govoreći o kontroli hotela u FBiH i stranaca koji u njima borave, Ajdinović je kazao da inspekcija ne raspolaže točnim brojem stranaca.

“Sve te podatke proslijedili smo svim županijskim upravama policija koje svakako provjeravaju i njih”, istaknuo je Ajdinović.

Na pitanje o objavljivanju osobnih podataka građana BiH, Ajdinović je pojasnio da se ne smiju objavljivati podaci o osobama koje su zaražene, kao i o osobama koje su pod mjerama izolacije i samoizolacije.

“Zakonito je da se objave imena i prezimena za osobe koje krše mjere izolacije”, objasnio je Ajdinović.

Prema njegovim riječima, inspekcija će u narednom periodu provjeriti prijave građana koje se odnose na veliki broj građevinskih radove koji se izvode u Sarajevu.

Zapovjednica stožera civilne zaštite FBiH Miličević odgovarajući na pitanje o smještaju za osobe koje krše izolaciju, kazala je da izdata preporuka da se sagleda mogućnost adekvatnih prostora za ljude koji ne poštuju mjere.

“Rađena je analiza i rekli smo da se mora voditi računa o uvjetima za smještaj tih osoba. Ne smijemo se dovesti u situaciju da na jednom mjestu imamo veliki broj ljudi koji potencijalno mogu postati novi klaster”, pojasnila je Miličević.

Na pitanje o preuzimanju mirovina u uvjetima zabrane kretanja za starije od 65 godina, Miličević je istaknula da Crveni križ za takav slučaj ima razrađenu mjeru.

“Oni su aktivirali svoju mrežu pomoći tim ljudima. Imali smo tu informaciju i u mnogim mjestima su pokrenute mreže volontera”, zaključila je.