Naslovnica Hercegovina Kako sada stvari stoje Mostar će prije dobiti dvoranu nego rezultate izbora:...

Kako sada stvari stoje Mostar će prije dobiti dvoranu nego rezultate izbora: Naređeno još jedno prebrojavanje

Foto: Hercegovina.in

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 8. (žurnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj 13.1.2021.godine, usvojilo Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora sa redovitih biračkih mjesta u Gradu Mostaru po političkim subjektima i kandidatima političkih subjekata.

Novo brojanje naređeno je za razinu gradske izborne jedinice-199 na biračkim mjestima 155A014, 155A019, 155A020, 155A021A, 155A023 i 154A008B i za razinu izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 na biračkim mjestima 155A014, 155A020, 155A021A i 155A023. Ponovno brojanje po navedenoj naredbi će početi danas, 13.1.2021. godine u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra), prema dinamici koju utvrdi direktor Glavnog centra za brojanje.

Sukladno članku 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi neovisnih kandidata i neovisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani promatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja, priopćio je Ured za informiranje.