Naslovnica Zanimljivosti Obitelj Katarina Zovko Ištuk: Vratit ću se

Katarina Zovko Ištuk: Vratit ću se

Vratit ću se

Boli mene slika, boli stvarnost ova,
u korov je zarasla kuća pradidova,
sagradile kuću te težačke ruke,
za buduće naraštaje, za svoje unuke.

Da će mome narodu teško vrime doći,
iz mog kraja, u svit bili, moralo se poći,
napustiše domove sa suzom na licu
i sa sobom povedoše i žene i dicu.

Mislili su mnogi da nas neće biti,
da se niko neće, domu svom vratiti,
nisu bili svjesni, didovina šta je,
oteti se ne može, niti se prodaje.

Otirali su nas sa svežnjem uspomena,
zaboravit nećmo, sva ta zla vrimena,
opet ćemo biti di smo navik bili,
iako to neki nisu želili ni tili.

Vratit ću se rodnoj grudi
i svi naši dragi ljudi,
vraćam ti se kućo snova,
ti prelipa građevino, mojih pradidova.

KATARINA ZOVKO IŠTUK
Mostar 11. rujna 2020.