10 C
Mostar
Petak, 23 travnja, 2021

Livno: Usvojen Nacrt proračuna u iznosu od 12.6 milijuna maraka

Gradsko vijeće Livna na sjednici u utorak usvojilo je Nacrt proračuna Grada Livna za 2021. godinu u iznosu od 12.6 milijuna maraka kao i Nacrt odluke o izvršenju proračuna Grada Livna za 2021. godinu. Na sjednici je usvojen Zaključak da se javna rasprava po Nacrtu proračuna provede 24. i 25. ožujka 2021. godine, a svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge putem prijemnog odjela ili e-maila.

Najznačajnija stavka proračunskih prihoda u Nacrtu su porezni prihodi, planirani u iznosu od 5.2 milijuna maraka što je za 1 posto više u odnosu na plan za 2020. godinu.

Izvršenje ovih prihoda u 2020. godini iznosi 5.2 milijuna maraka, odnosno 8.829 maraka više od planiranog iznosa. Unutar ove skupine prihoda, najveći udio imaju prihodi od neizravnih poreza planirani temeljem Projekcija Ministarstva financija FBiH.

Nacrtom proračuna Grada Livna za 2021. godinu, neizravni porezi su planirani u ukupnom iznosu od 3.6 milijuna maraka što je za 6 posto manje od plana za 2020. godinu. Druga stavka po apsolutnoj veličini poreznih prihoda su prihodi od poreza na dohodak koji su planirani za 2021. godini u iznosu od 1.2 milijuna maraka, što je za 29 posto više u odnosu na plan za 2020. godinu.

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 4.9 milijuna maraka, što je 38,79 posto od ukupno planiranih prihoda i primitaka. Neporezne prihode čine prihodi od financijske i nematerijalne imovine, prihodi od iznajmljivanja, prihodi od imovine i zakupa, komunalne naknade i pristojbe, ostale naknade i pristojbe po federalnim, županijskim propisima i općinskim/gradskim propisima.

Najveća stavka unutar ove kategorije prihoda su sredstva od HEP-a koja se planiraju u iznosu od 2 milijuna maraka za 2021. godinu. Tekuće potpore planirane su u iznosu od 1.5 milijuna maraka te se doznačuju od viših razina vlasti, a planirana su s federalne i županijske razine na temelju izvršenja u prethodnoj godini.

Kapitalni primitci, odnosno primitci od prodaje zemljišta, Nacrtom proračuna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 900.000 maraka, a temelj te proračunske stavke su kupoprodajni ugovori i zahtjevi zainteresiranih stranaka za kupovinu zemljišta u vlasništvu Grada Livna.

Tekući rashodi planirani u iznosu od 8 milijuna maraka, što je za 1 posto, a unutar tekućih rashoda, plaće i naknade troškova uposlenih planirane su u iznosu od 2.9 milijuna maraka, što je za 6 posto više nego 2020. godine. Planirano povećanje, kako ističe predlagač, odnosi se na popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

Kapitalni izdatci planirani u Nacrtu proračuna za 2021. godinu iznose 3.3 milijuna maraka, odnosno 26,55 posto od ukupno planiranog Proračuna. Od kapitalni izdataka najviše se izdvaja za vodovod i kanalizaciju, za završetak izgradnje mrtvačnice, izgradnju lokalnih prometnica te modernizaciju izgradnje javne rasvjete.

Vijećnici su na sjednici također u formi Nacrta usvojili odluku o novčanoj naknadi za novorođenu djecu na području grada Livna spredloženom jednokratnom novčanom naknadom za prvorođeno dijete u iznosu od 600 maraka, za drugo i svako sljedeće novorođeno dijete 900 maraka

Najnovije:

spot_img