Naslovnica Hercegovina Čapljina Lokalni stožeri u HNŽ odredili objekte za izolatorije

Lokalni stožeri u HNŽ odredili objekte za izolatorije

Operativni centar civilne zaštite i vatrogastva HNŽ-a u posljednja 24 sata zaprimio je četiri prijave građana u vezi sa korona virusom COVID-19, a odnosile su se na nepridržavanje mjere samoizolacije, rada ugostiteljskog objekta, nepoštivanje mjere zabrane izlaska starije osobe, te prijava za jednu osobu sumnjivu na korona virus.

Urađena su i dva sanitarna upitnika za osobe koje nemaju prebivalište na području HNŽ.

Mostar

Za smještaj lakših i srednje teških oboljelih osoba od korona virusa COVID 19, Grad Mostar je odredio objekt Policijske akademije-kamp Rodoč sa kapacitetom od 100 kreveta.

Čapljina

Gradski stožer CZ-e Čapljina na sjednici održanoj 30.03.2020g. donio je odluku da se na prostoru grada Čapljine za potrebe izolatorija stave u funkciju: objekt ”Storija” u Tasovčićima i objekt ”Regina de lap ace” u Zvirovićima.

Tijekom noći od 20:00 do 22:30 sati izvršena dezinfekcija javnih površina i prometnicama u gradu.

Čitluk

Sportska dvorana osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku i novoizgrađeni objekt staračkog doma u Bijakovićima su određene za potrebe osiguranja izolatorija za lakše i srednje teške oboljele od COVID19.

Konjic

Naredbom stožera CZ Konjic od 24.03.2020 godine naređeno je da tvrtka ”Bujice” d.o.o. ustupi objekt ”Motel” Konjic u svrhu smještaja osoba sa lakše i srednje teškom kliničkom slikom COVID-a 19.

Sanitarni inspektor je izdao 126 rješenja: 16 rješenja za pozitivne na koronavirus, 43 rješenja za osobe doputovale iz inozemstva u općinu Konjic, od toga 40 rješenja je isteklo,a 3 su još na snazi.

67 rješenja o samoizolaciji (kontakti sa pozitivnim i kontakti sa kontaktom), od čega je 59 rješenja isteklo, a 8 rješenja je još na snazi.

31.03.2020g. izdato je 10 rješenja o samoizolaciji.

01.04.2020g. izdato 61 rješenje o samoizolaciji i 6 rješenja za pozitivne osobe na COVID-19. Ukupno izdato 203 rješenja.

Dana 31.03.2020g. izdata su 2 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja samoizolacije od strane sanitarnog inspektora.

Dana 31.03.2020g. izdata su 2 prekršajna naloga zbog rada 2 ugostiteljska objekta u vrijeme naredbe o zabrani, od strane tržišnog inspektora.

Stolac

Općinski stožer CZ-e Stolac za smještaj lakše i srednje teških oboljelih lica od koronavirusa COVID 19 odredio objekat Motel Vila Ragusa, u ul. Kralja Tomislava b.b. sa mogućim kapacitetom prijema od 16+20 osoba i objekt Sportske dvorane kapaciteta 60 osoba.

Neum

Općina Neum je osigurala jedan kat hotela Stela u Neumu sa 15 soba u slučaju potrebe za smještaj lakše i srednje teških oboljelih od koronavirusa. Nije bilo kršenja mjera samoizolacije.

Jablanica

Dana 01.04.2020. godine Općinski stožer civilne zaštite je usmjerio svoj rad na pojavu prvog slučaja oboljelog od COVID 19.

Tijekom dana se radilo na čišćenju prostora Doma samaca koji je određen za izolatorij oboljelih od COVID-a 19.

Vršeno je uređene novih prostorija za potrebe izolatorija,čime će se steći uslovi za smještaj dodatno oko 15 kreveta.

Dana 01.04.2020. godine u 10,30 sati broj osoba u izolaciji je bio 35, jedna osoba je pozitivna na COVID 19, ispunjeno je 16 novih upitnika.

Ukupan broj osoba u izolaciji iznosi 51. Djelatnici PS Jablanica izvršili su 17 kontrola samoizolacije i nije bilo kršenja naredbi. Nije bilo kršenja zabrane kretanja.

Prozor Rama

Općinski stožer CZ-e Prozor Rama odredio je objekte Ekonomija (do 40 osoba) i objekt Dom za stare i nemoćne osobe na Šćitu (do 80 osoba), za smještaj lakše i srednje teških oboljelih osoba od korona virusa.

Dana 01.04.2020g. djelatnici PS Prozor Rama izvršili su provjeru 92 osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije i utvrdila da se 91 osoba pridržava mjera, dok je 1 osoba prekršila samoizolaciju te sačinjena sl. zabilješka i upućena sanitarnom inspektoru.

U protekla 24 sata prijavljene su 3 osobe koje su stigle iz inozemstva, te će istima tijekom dana biti izrečena mjera samoizolacije.

Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inozemstva na području naše općine je 294. Trenutno se na području općine pod zdravstvenim nadzorom samizolacije nalazi 124 osobe.

Ravno

Za potrebe Doma zdravlja Ravno određuje se Lovački dom u Ravnom kao mjesto za osobe oboljele od COVID 19 a koje imaju prebivalište na prostoru općine Ravno.