15.8 C
Mostar
Četvrtak, 22 travnja, 2021

Mostar: Iz povijesti škole u Pologu

Prema popisu pučanstva 1921.na području Kraljevine SHS bilo je 48,6% nepismenih, a u BiH 87,84%.U industriji i obrtništvu radilo je svega 9,8% pučanstva.

Donošenje novih školskih propisa išlo je veoma sporo.Zakon o narodnim školama počeo se pripremati već 1919.Prosvjetni savjet izradio je nacrt na osnovi Zakona o osnovnim školama Kraljevine Srbije iz 1904.Nacrtom su bile predviđene četverorazredne, produžne i građanske škole.Učenici koji završe četiri razreda, mogli su nastaviti školovanje u produžnoj, građanskoj školi i gimnaziji.načelno je bila usvojena osmogodišnja škola, a njezino ostvarenje bilo je prepušteno prilikama i mogućnostima.
Prvi jedinstveni nastavni plan i program za četverogodišnje narodne škole donesen je tek 1926., koji se prikazuje u tablici:

NASTAVNI PREDMETI
Nauka o vjeri
Srpskohrvatsko-slovenski jezik
Početna stvarna obuka
Zemljopis
Istorija Srba, Hrvata i Slovenaca
Računica sa geometrijskim oblicima
Poznavanje prirode
Crtanje
Lijepo pisanje
Pjevanje
Gimnastika i dječje igre

U Osnovnu školu u Gornjem Gracu, koja se nazivala „Grabova Draga“ išla su djeca s cijelog područja župe Mostarski Gradac, osnovane 1912., u njenim granicama nakon 1872. do osnivanja škole u Pologu u kojoj su nastavila učenje djeca iz Pologa, Vlasnića i Dobriča.
Osnovna škola u Pologu izgrađena je 1933.Te iste godine škola je počela sa radom.Za vrijeme II svjetskog rata škola je povremeno radila od 1941. do 1945.Od 1945. do 1951. škola je bila četverogodišnja.peti i šesti razred otvoreni su 1952, asedmi 1962/63.Od 1963/64 škola u Pologu je puna osmogodišnja škola. Bila je samostalna do 1975.godine. Tada je, 29.kolovoza zbor radnih ljudi donio odluku o pripajanju Osnovne škole Polog Osnovnoj školi „Hamza Humo“ u Mostaru.

Broj upisanih učenika u prvi razred osnovne škole po godinama:
1946/47 22
1947/48 65
1948/49 50
1949/50 45
1950/51 40
1951/52 21
1952/53 42
1953/54 33
1954/55 21
1955/56 41
1956/57 43
1957/58 43
1958/59 44
1959/60 45
1960/61 36
1961/62 48
1962/63 49
1963/64 42
1964/65 39
1965/66 44
1966/67 27
1967/68 51
1968/69 39
1969/70 46
1970/71 –
1971/72 –
1972/73 26
1973/74 –
1974/75 30
1975/76 21
1976/77 18
1977/78 24
1978/79 22
1979/80 18
1980/81 18
1981/82 26
1982/83 23
1983/84 23
1984/85 19
1985/86 13
1986/87 13
1987/88 19
1988/89 16
1989/90 24
1990/91 12
1991/92 17
1992/93 29
1993/94 26

U glavnom imeniku Osnovne škole Polog od 13.11. do 2.12.1945. upisano je 190 učenika.
Od upisanih u prve razrede završili su po godinama:
1941 7
1942 22
1943 29
1944 51
1945 2
1946 71
1947 4
1948 4

U Osnovnoj školi Polog nismo našli matičnu knjigu da točno prikažemo kada je koji prosvjetni djelatnik počeo raditi.Prosvjetne djelatnike prikazujemo na temelju zabilješki i sjećanja ravnatelja Grge Novaka, a od 1965.na temelju razrednih knjiga.Međutim, ni razrednih knjiga nije bilo za svaku školsku godinu.Smatramo da su skoro svi prosvjetni djelatnici obuhvaćeni
Prije II svjetskog rata
Dragica Sunjić
Anka Knezović
Anka Komljenović
1941.
Ljubo Nekić
1946.
Mirjana Miličević
1947.
Branislav Šupljeglav
1948.
Bisera Krpo
1949.
Abida Milavić
1950.
Ivan Tomičić
Lenka Krešić
1951.
Smiljka Despot
1952.
Ljiljana Topić
Danko Katić
1953.
Anka Planinić
1954.
Ljubica Filjak
1955.
Marija Jović
1957.
Doder Đoko
1959.
Grgo Novak
Nikola Martinović
Samija Taslaman
1960.
Zora Jurić,ud.Golijan
1961.
Dobroslav Slijepčević
1964/65
Zekija Ćemalović
Jure Musa
Branko Marušić
Mirko Kraljević
Milutin Krivokapić
Zijo Behmen
Sabahudin Zupčević
Ahmed Torlo
Branko Kovačić
Dragica Ćorić
Jerko Bakula
Ilija Vasilj
Ivana Bosnić
Slobodan Ivanković
1965/66
Dragica Petrović
Munira Vila
Mira Suton
Kata Zovko
1966/67
Franjo Ćavar
1968/69
Gordana Naletilić
Mirjana Sudar
Lovorka Bokšić
1969/70
Meho Dubljević
Sabina Krpo
Stanko Bošković
1970/71
Mira Tica
Mirko Bošnjak
Ante Slišković
1972/73
Krešimira Novak
Ivan Bleko
Berislav Ledić
1973/74
Bosiljka Radišić
Dragica Karačić
1974/75
Nada Ćavar
Davor Miloš
Slavica Buljan ud.Bojčić
1976/77
Katica Raguž
Jagoda Mihić
Pero Miličević
Rajko Lojpur
Danilo Pravica
1978/79
Biljana Logić
1979/80
Stana Milačić
Dunja Borić
Predrag Marković
Ljubo Mikulić
Miranda Brdar
Sanja Markić
Violeta Matović
1980/81
Željka Božić ud.Žulj
1982/83

1985/86
Krunoslava Mir
1987/88
Emina Kartal
Gordana Vuica
1988/89
Berislav Šotra
Semir Maslo
1989/90
Jovanka Pecelj
1990/91
Miro Karalija
Tanja Mrkić
1991/92
Ružica Pehar
Sanela Medan
Dubravka Rozić
1993/94
Dragica Biokšić
Vinko Kolar
Vinko Primorac
Marko Ivanković
Jozefina Knezović
Sanja Marić
Sanda Buntić
Don Jozo Ančić
1994/95
Anka Tomić
Pavle Milić
Po kazivanju Mate Zovko Daspe, zapisao Stjepan Zovko, u Pologu 15.10.2009.godine.

ŠKOLA U POLOGU

Frano Zovko Ivkić (Pešin ćaća) bio je prvi austrougrski vojnik iz Pologa.Kad je otišao u prijevremenu mirovinu zbog operacije, politički se angažirao.Godine 1927. Izabrana je oblasna skupština mostarska u koju je izabran i Frano Ivkić, i 1930. izabran je za načelnika općine Mostar-sela (tu je ulazio Polog, Čule i Goranci).Početkom 1931.godine Frano je sredio i dobio kredit iz Beograda za izgradnju škole u Pologu.Radove na izgradnji izvodio je neki poduzetnik Štambuk, koji je tada imao građevno poduzeće.Pošto samo u Pologu nije bilo dovoljno djece odlučeno je da se škola pravi na eraru između Pologa i Dobriča.Položani su dali kreč i radnu snagu a Dobričani su trebali da dovuku kamen za gradnju iz majdana iza Međina.Škola se gradila 2 godine i počela je sa radom 1932.To je bila četverogodišnja škola.

Prva učiteljica je bila Dragica Cigić „Ciguša“, kako su je zvali, iz Kremenca kod Grabovice.Poslije nje je došla Anica Zeljko udata Knezović.
Napomena (S.Z.)

Škola je završena 1933.godine ali je početak škole u Pologu 1932.godine jer prva generacija je pohađala školu u staroj Pešinoj kući (renoviranoj oko 1980.godine), koja je u stvari i bila namjenjena za školski objekt.

Stipan Zovko

Najnovije:

spot_img