Naslovnica Hercegovina Mostar: Pripremni radovi za postavljanje asfalta

Mostar: Pripremni radovi za postavljanje asfalta

Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji starog odvodnog kanala, koji iz Ulice kneza Mihajla Viševića Humskog (bivša Liska ) preko Ulice hrvatskih branitelja i Bulevara narodne revolucije ide do rijeke Neretve.

Uslijed obilnih kiša nije bilo moguće pristupiti postavljanju asfalta, tako da se danas pristupilo nabijanju tampona kako bi se vrijeme bez padalina iskoristilo za pripremu postavljanja asfalta, a u cilju da se promet ovom magistralnom prometnicom ponovo normalno odvijao.

Kanalizacija na ovom dijelu stara je više od stotinu godina i na prometnici je prije određenog vremena došlo do urušavanja kanala. S obzirom da je prometnica na kojoj se urušio kanal sada kategorizirana kao magistralna prometnica, pristupilo se poslovima zamjene starog odvodnog kanala sa PP rebrastim cijevima promjera 800 mm na dužini od 100 m čime će se izbjeći eventualno novo urušavanje prometnice.

Također, u okviru ovog projekta predviđena je rekonstrukcija dijela priključnog kanalizacijskog kolektora iz Doma zdravlja Mostar kako bi se izbjeglo plavljenje partera.

Radove izvodi HP Investing d.o.o. Mostar prema projektu JP Vodovod d.o.o. Mostar a nadzor nad radovima vrši INPROS d.o.o. Mostar. Vrijednost ugovora za radove iznosi 198.183,93 KM s PDV-om a vrijednost ugovora za nadzor iznosi 1.398,15 KM sa PDV-om.

Oba ugovora se financiraju sredstvima Vlade FBiH.