Lorsen Listo, višestruki prvak u skokovima sa Starog mosta u Mostaru rekao je kako će se skokovi održati zadnju nedjelju u mjesecu srpnju.

”Ako ne bude publika, ako zdravstveni uvjeti ne dozvole, oni će se prenositi direktno, imamo već ponude nekih televizija”, kazao je Listo.