30.7 C
Mostar
Subota, 19 lipnja, 2021

Najava peta sjednica Predsjedništva SOGFBiH

U skladu s člankom 27. Statuta Saveza općina i gradova Federacije BiH, predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH saziva Petu online sjednicu Predsjedništva Saveza.

Peta online sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH održat će se u srijedu 12.5.2021. godine sa početkom u 10 sati putem „ZOOM“ aplikacije

DNEVNI RED

Zapisnik i zaključci sa Trinaeste sjednice Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
Zapisnik sa sjednice Komisije za izbor i imenovanja
Zapisnik sa zajedničke sjednice Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja i Komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša

I ODLUKE I INICIJATIVE

Očitovanje Predsjedništva Saveza o dopisu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj 7.7.35.2-5/21-11 od 10.3.2021. godine vezano za proglašenje Olimpijskih borilišta na Igmanu, Bjelašnici i Trebeviću (staze za olimpijski spust i veleslalom na Bjelašnici, staze za biatlon i skijaško trčanje na Igmanu, skakaonice na Malom polju na Igmanu, bob staza na Trebeviću) nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine
Prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja
Presuda Ustavnog suda FBiH broj: U-37/19 po pitanju komunalnih taksi u Kantonu Sarajevo

II TEMATSKI DIO

Prijedlog Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji BiH

III PREZENTACIJA

Analiza utjecaja pandemije koronavirusa na financijsku poziciju jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH

IV INFORMACIJE – DAJE SE NA ZNANJE ČLANOVIMA PREDSJEDNIŠTVA

Mišljenje Saveza o Inicijativi Euroherc osiguranja i grupe osiguravajućih društava iz Zenice za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon Zeničko-dobojskog kantona
Mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon Unsko-sanskog kantona
Mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu Hercegovačko-neretvanske županije/kantona
Mišljenje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu Hercegovačko-neretvanskog kantona
Mišljenje na Nacrt Zakona o plinovodu „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“
Mišljenje na Nacrt Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo
Projekt unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u BiH (PIPLS)
Strategija razvoja Federacije BiH 2021.-2027.
Nacrt Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021-2027. i komentari, primjedbe i prijedlozi jedinica lokalne samouprave
Nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi FBiH- javna rasprava
Prednacrt Zakona o slatkovodnom ribarstvu FBiH
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)
Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Najnovije: