Naslovnica Hercegovački običaji i tradicija Nevista iz grada Mostara

Nevista iz grada Mostara

NEVISTA IZ MOSTARA GRADA

Pitala me stara majka
da li ću se ženiti ikada,
dao sam joj obećanje:
Dovest ću ti nevistu,
iz Mostara grada.

Napustit će Mostar svoj,
doći će u moje selo,
spremaj majko, oče svadbu,
nek bude veselo.

Pozovite kumove i staroga svata,
rodbinu i prijatelje,
moje drage sestre i jedinog brata,
neka se veseli naše društvo cijelo,
kada dođe Mostarka, tu u naše selo.

Nek muzika svira do jutarnjih sati,
vino nek se pije, vesele se svati,
nek se trusa igra, ganga nek se ori,
neka budu okićeni, majko naši dvori.

Nećeš više čekat budna, do jutarnjih sati,
od sada ću majko na vrime ligati,
sa vašom ću nevistom doma stalno biti
nećeš više zbog mene, gorke suze liti.

Katarina Zovko Ištuk
Mostar 22. 12. 2017.