Naslovnica Hercegovina Nezavisni sindikat zaposlenika SKB Mostar službenim priopćenjem obratio se javnosti

Nezavisni sindikat zaposlenika SKB Mostar službenim priopćenjem obratio se javnosti

Obavještavamo javnost da najoštrije osuđujemo dosadašnje postupke Vlade HNŽ I resornog ministra Zdravstva prema zdravstvenim radnicima u HNŽ-u koji ni do danas nisu učinili apsolutno nista da otpočnu pregovori sa ovim Sindikatom oko donošenja novog kolektivnog ugovora za radnike u zdravstvu,a čime direktno krše važeće zakonske propise, posebice Zakon o radu koji su, inače, posebno oni dužni poštovati I provoditi.

Licemjerne izjave, pravdanja, obećanja i navodna briga za zdravstvene radnike koje su u svojim izjavama I priopćenjima za medije do sada plasirali, ukazuju da se Vlada i resorni Ministar služe najobičnijim plasiranjem neistina samo kako bi i dalje odugovlačili početak pregovora oko novog kolektivnog ugovora.

Aktom inspekcije rada Ministarstvarada i socijalne skrbi HNŽ-a broj:06-03-30-1613/20 od 21.08.2020. godine obaviješteni smo da: “ukoliko Vlada ne otpočne pregovore sa Sindikatomm u roku od 45 dana, odnosno najkasnije do 14.09.2020. godine, inspektor rada će rješenjem naložiti formiranje mirovnog vijeća za rješavanje kolektivnog radnog spora”.

Obzirom da je Vlada ponovo “probila” rok za početak pregovora i slijedom navedenog akta Inspekcije rada od 21.08.2020. godine obratili smo se danas narečenoj Inspekciji sa zahtjevom za nastavak inspekcijskog nadzora kako bi se naložilo Vladi formiranje mirovnog vijeća.

Ovakvim postupcima Vlada HNŽ-a i resorni Ministar provociraju poduzimanje zakonom (propisanih) dopuštenih radikalnih mjera oko zaštite naših radničkih prava, a koja se nećemo libiti poduzeti.

PREDSJEDNIK

Ivica Anić