Obavještenje o provjeri sistema za javno uzbunjivanje na području Grada Mostara

Dana 1.3.2021. godine točno u 12:00 sati emitiranjem signala “prestanak opasnosti” (jednolični ton u trajanju od 60 sekundi) sa umanjenom snagom, izvršit će se provjera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje na području Grada Mostara, a sve u skladu sa članom 47. Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju Operativnih centara civilne zaštite (“Sl. Novine FBiH”, broj 09/19 od 13.02.2019.)

Prema tome, neophodno je da se putem medija upozna javnost o predstojećoj provjeri sistema za javno uzbunjivanje na području Grada Mostara, stoji u priopćenju iz Odsjeka Civilne zaštite Grada Mostara.

Najnovije:

spot_img