Naslovnica Hercegovina Čapljina Održana izvanredna Sjednica gradskog vijeća Grada Čapljina

Održana izvanredna Sjednica gradskog vijeća Grada Čapljina

Foto: PR

DNEVNI RED

Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Čapljina,
Izvješće o radu u 2019. godini Ustanove za kulturu „Knjižnica i kino Čapljina“,
Izvješće o radu u 2019. godini Osnovne škole „Čapljina“,
Izvješće o radu u 2019. godini Srednje škole Čapljina,
Izvješće o radu u 2019. godini Doma za stare i iznemogle osobe „Domanovići“,
Izvješće o radu u 2019. godini Općinskog javnog pravobraniteljstva Čapljina,
Financijsko izvješće o izvršenju proračuna Grada Čapljina u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine,
Prijedlog odluke o načinu određivanja prosječne građevinske cijene za m² korisne stambene površine na području Grada Čapljina,

Prijedlog odluke o visini zakupnine stambenih jedinica izgrađenih i rekonstruiranih po državnom projektu „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ ceb II i podprojektu BiH 6- državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa,

Prijedlog odluke o sufinanciranju prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području Grada Čapljina u 2020. godini,
Prijedlog odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Čapljina,
Prijedlog odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Općinskog javnog pravobraniteljstva u Čapljini,
Prijedlog odluke o usklađivanju Odluke o organiziranju i djelokrugu službi za upravu općine Čapljina,
Prijedlog odluke o promjeni statusa nekretnine u općoj uporabi,
Prijedlog odluke o izmjeni Statuta JKP „Čapljina“,
Suglasnost na izmjene Statuta Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini,
Suglasnost na izmjene Pravila Osnovne škole „Čapljina“,
Prijedlog za imenovanje predsjednika Školskog odbora Osnovne škole „Čapljina“,
Zahtjev za razrješenje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čapljina (Vesna Šimunović),
Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za prodaju zemljišta državnog vlasništva u K.O. Trebižat,
Prijedlog zaključka (provedba postupka davanja u zakup krovišta Gradske dvorane u Čapljini za postavljanje fotonaponskih elektrana,
Prijedlog za reguliranje ranije izvršenih dodjela građevinskog zemljišta,

Na današnjoj 5. izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća grada Čapljine, u ime Kluba vijećnika HDZ BiH, predsjednica kluba vijećnika HDZ BiH gđa Jelena Borovac tražila je dopunu dnevnog reda s dvije točke:
1. Mjere pomoći gospodarstvu na području grada Čapljine zbog epidemije koronavirusa,
2. Održavanje sjednica elektronskim putem.

Foto: PR

Izvješće o radu: Uspješno poslovanje Knjižnice i kina u 2019. godini

Knjižnica i kino Čapljina imala je pozitivnu 2019. godinu u svim aspektima, istaknuto je na današnjoj sjednici Gradskog vijeća u Izvješću o radu ove ustanove.

Ustanova za kulturu „Knjižnica i kino Čapljina“ kulturno je, društveno i informacijsko središte grada Čapljine koje građanima osigurava pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cijelo životnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.

U 2019. godini Knjižnica i kino Čapljina imala je prihod od 113.455,45 KM, od čega je prihod od Grada 105.047,16 KM, prihod od prodaje kino ulaznica 3.994,00 KM, prihod od članarine knjižnice 2.011,00 KM, tekuće potpore od natječaja 2.401,25 KM i prihod od kamata 2,04 KM

Rashodi su iznosili 109.691,92 KM, što pokazuje da je ovo poduzeće u 2019. Godini poslovalo u suficitu 3.763,53 KM.
Donosimo Izvješće o radu i poslovanju O.Š. Čapljina

Vijećnici su na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Čapljina usvojili Izvješće o radu i poslovanju Osnovne škole „Čapljina“ za 2019. Godinu.

Izvještajem je napravljen detaljan prikaz svih sktivnosti škole, kako učenika tako i nastavnog osoblja, te rukovodstva škole.

Foto: PR

Prihodi škole su u 2019. godini bili 74.848,72 KM, a rashodi 52.916,53 KM, što pokazuje da je Škola na kraju godine poslovala s 21.932,19 KM u suficitu.

Izvješće Srednje škole Čapljina
Vijećnici su na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Čapljina usvojili Izvješće o radu i poslovanju Srednje škole Čapljina za 2019. Godinu.
Prikaz Financijskog izvještaja Srednje škole Čapljina:
Bruto plaće – 1.163.576,68 KM
Naknade troškova zaposlenih – 166.626,58 KM
Doprinosi poslodavca – 124.213,72 KM
Putni troškovi – 536,80 KM
Izdaci za energiju – 11.143,91 KM
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge – 10.418,48KM
Nabavka materijala – 7.447,68 KM
Izdaci za tekuće održavanje – 3.481,78KM
Ugovorene usluge – 16.866,34 KM.

Dom za stare i iznemogle „Domanovići“ podnio Izvještaj o radu

Vijećnici su na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Čapljina usvojili Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za stare i iznemogle osobe „Domanovići“ za 2019. godinu.

U Izvješću je detaljno koncipirani cjelokupno poslovanje u 2019. godini, a ostvareni ukupni prihodi iznose 494.715,17 KM.

Ukupni rashodi u 2019.godini su iznosili 485.728,13 KM, iz čega je vidljivo da je Dom pozitivno poslovao, te da su prihodi nad rashodima bili veći u iznosu od 8.987,04 KM.

Dotirana sredstva iz prethodne godine smo uložili u predviđene aktivnosti za koje smo ih i namijenili, stoji u izvješću koje potpisuje ravnateljica Ivona Kraljić.

Na sjednici Gradskog vijeća Čapljina usvojene brojne važne odluke

Na današnjoj sjednici usvojene su odluke, Odluka o načinu određivanja prosječne građevinske cijene za metar četvorni korisne stambene površine. Na temelju pribavljenih podataka od tvrtki koje se bave izgradnjom i prodajom stanova, utvrđena je prosječna cijena za metar četvorni korisne stambene površine u iznosu od 950,00 KM.

Također je usvojen i prijedlog odluke o visini zakupa stambenih jedinica izrađenih i rekonstruiranih po državnom projektu “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” CEB II i potprojektu BiH 6 – državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa.

Usvojen je i Prijedlog odluke o provedbi postupka prodaje nekretnine u vlasništvu grada Čapljine, te Prijedlog odluke o usklađivanju Odluke o organiziranju i djelokrugu službi za upravu u Čapljini.

Uz pomenute točke dnevnog reda, vijećnici su danas usvojili i Prijedlog odluke o promjeni statusa nekretnine u općoj uporabi te Prijedlog odluke o izmjeni Statuta JKP Čapljina.

Vijećnici su također dali i suglasnost na izmjenu Statuta O.Š. Vladimira Pavlovića kao i suglasnost na izmjenu Pravila O.Š. Čapljina.

Na sjednici su usvojene i točke dnevnog reda, Zahtjev za razrješenjem člana UV Dječjeg vrtića Čapljina, Izvješće o provedbi postupka javnog nadmetanja za prodaju državnog zemljišta KO Trebižat, Prijedlog zaključka provedba postupka davanja u zakup krovišta Gradske dvorane u Čapljini za postavljanje fotonaponskih elektrana te Prijedlog za reguliranje ranije izvršenih dodjela građevinskog zemljišta.

Azemina Dedić imenovana za predsjednicu Školskog odbora O.Š. Čapljina

Pošto je članovima i predsjedniku Školskog odbora istekao mandat krajem prosinca 2019. godine, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima Škole provedena je procedura izbora novih članova Školskog odbora, a što je potvrđeno Rješenjem Gradskog vijeća Čapljina broj: 01-06-6229/19-6 od 23. 12. 2019. godine.
Školski odbor je na sjednici održanoj 24. 02. 2020. godine za predsjednika Školskog odbora Osnovne škole “Čapljina“ ponovo izabrao Azeminu Dedić a Gradsko vijeće je danas podržalo prijedlog.

Vijećnici usvojili odluku o sufinanciranju o rješavanja prve stambene nekretnine za mlade

Vijećnici Gradskog vijeća Čapljina na današnjoj 5. Izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća usvojili odluku o sufinanciranju o rješavanja prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji.

Ovom Odlukom propisuje se sufinanciranje rješavanje prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine u 2020. godini, uvjeti, način, postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje, rokovi, postupak podnošenja zahtjeva za odobrenje sufinanciranja, visina sufinanciranja, te dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na sufinanciranje rješavanja prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine.

Pravo na sufinanciranje imaju mladi i mlade obitelji koji rješavaju prvu stambenu nekretninu na području grada Čapljine sukladno uvjetima utvrđenim u ovaj odluci.

Grad Čapljina će sufinancirati rješavanje prve stambene nekretnine u iznosu 100,00 KM po 1m² stambene površine. Sufinancirat će se najviše 75m² stambene površine po korisniku sufinanciranja.

Sufinanciranje se ostvaruje uz slijedeće uvjete:

Prihvatljivi korisnici sufinanciranja su bračni parovi i samci koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 35 godina, odnosno jedan od bračnih parova ne može biti stariji od 35 godina, te koji, odnosno čiji supružnik u vlasništvu ili suvlasništvu nema stan/kuću osim stana/kuće koji je predmet ovog Javnog poziva.
Podnositelj zahtjeva i bračni supružnik nema duga na ime javnih davanja.
Prodavatelj stana ili kuće ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva niti u srodstvu s drugim supružnikom u prvom i drugom nasljednom redu.

Grad Čapljina će sufinancirati rješavanje prve stambene nekretnine pod uvjetom da vlasnik objekta nakon 18 mjeseci od primitka novčanih sredstava utvrđenih ovom odlukom počne stanovati u stanu ili kući.

Stan ili kuću ne smije iznajmljivati ni prodati najmanje 5 godina računajući od početka stanovanja.

Vlasnik, nakon što stan ili kuća budu useljivi dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresu stana ili kuće te podnijeti zahtjev za provjeru useljivosti. Ukoliko ne podnese zahtjev komisija za provjeru useljivosti će izaći na teren po isteku 18 mjeseci od potpisivanja ugovora.

Prijaviti se mogu svi mladi i mlade obitelji koji zadovoljavaju kriterije iz Javnog poziva, a čija dokumentacija se odnosi na vremensko razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2020. godine.

„Prijave će se vrednovati temeljem kriterija utvrđenih u Javnom pozivu koji će se objaviti nakon što ova Odluka stupi na snagu, odnosno nakon objave u Narodnom listu grada Čapljine“

Usvojene paket mjera kojima će grad Čapljina pomoći gospodarstvenicima
Na današnjoj 5. izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća grada Čapljine, u ime Kluba vijećnika HDZ BiH, predsjednica kluba vijećnika HDZ BiH gđa Jelena Borovac tražila je dopunu dnevnog reda s točkom:

1. Mjere pomoći gospodarstvu na području grada Čapljine zbog epidemije koronavirusa,

Ovom odlukom utvrđuju se interventne mjere pomoći gospodarstvu na Području grada Čapljina, koje su usmjerene suzbijanju i ublažavanju ekonomskih šteta uslijed epidemije koronavirusa Covid-19 u Federaciji BiH.

Pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada temeljem odluka stožera civilne zaštite oslobođene su plaćanja:

– zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Čapljina,
– zakupnine odnosno naknada za korištenje javne površine (stolovi ispred ugostiteljskih poslovnih prostora i sl.),
– naknada za postavljanje reklamnih panoa i/ili displeja na području grada Čapljina,
– naknada za reklamnu površinu – po m2 uz magistralnu cestu M-17 i M-6; uz regionalnu cestu; uz lokalnu cestu kroz naseljena mjesta Grada,
– naknada za postavljanje reklama na objekte.

Oslobađanje plaćanja se odnosi na obveze za period od 3 mjeseca, počevši od 01. 04.2020. godine s mogućnošću produljenja.

Korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Čapljina (zakupnina, koncesija) bit će, za period naveden u prethodnom stavku vraćen iznos naknade koji pripada Gradu Čapljina.

Nakon isteka ovog roka, a ovisno o rezultatima analize ekonomskih posljedica nastalih za gospodarstvo zbog zabrane rada, Gradsko vijeće će razmotriti mogućnost plaćanja ovih javnih davanja za navedeni period, putem obročne otplate, kao i mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobađanja plaćanja.

Ovim mjerama nastoji se osigurati likvidnost poslovanja gospodarstvenika na području Grada Čapljina te zadržavanje radnih mjesta.

Ova odluka će se mijenjati i dopunjavati u skladu s daljnjim razvijanjem situacije te odlukama stožera civilne zaštite.