Naslovnica Hercegovina Ove godine u Mostaru upisano samo 932 djece u prve razrede osnovnih...

Ove godine u Mostaru upisano samo 932 djece u prve razrede osnovnih škola

Foto: Ilustracija

Upisi u prve razrede osnovnih škola su završeni, a prvi podaci govore kako je došlo do pada broja učenika. Iako se podaci za većinu općina još uvijek zbrajaju, brojne govore kako je u Mostaru došli do znatno pada tek upisane djece u škole.

Prema informacijama koje je Ero.tel dobio iz Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, u mostarske škole je upisano tek 932 djece u prve razrede. Njih 519 ih je upisano u škole koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, te 413 u škole koje rade po nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku.

Usporedbe radi, prošle godine je grad Mostar objavio kako je u škole upisano 1019 prvašića, dok je nadležno županijsko ministarstvo objavilo podatak kako se radi o broju 989. U svakom slučaju, ove godine je broj manji i to za sobom povlači niz pitanja. Kao prvo, očito je kako će posljedice pada nataliteta i iseljavanja mladih biti sve veće.

Kada u jednoj godini izgubite nekoliko razreda u odnosu na prethodnu godinu, onda sigurno možete reći kako je situacija ozbiljna i traži niz koraka i promjena kako bi se negativni trend zaustavio. S druge strane, postavlja se pitanje što će biti s prosvjetnim djelatnicima koji će zbog ovoga postati tehnološki višak.

Ako samo u Mostaru imate tri do pet razreda manje, ovisno o tome koji je podatak od prošle godine točan, a slične brojke se očekuju i u ostalim općinama, onda se dolazi do brojke kako će najmanje još 15-ak prosvjetnih djelatnika biti priključeno skupini koja je označena kao tehnološki višak.

A ta skupina broji već sada preko 200 uposlenih u prosvjetnom sustavu HNŽ-a. Ovim pitanjem će se uskoro baviti Vlada HNŽ-a i sindikati koji će još jednom pokušati naći odgovore na ova pitanja i probleme.