10 C
Mostar
Ponedjeljak, 19 travnja, 2021

Poddionica Tarčin – Ivan: Radovi na sedam kilometara dionice Koridora 5c teku planiranom dinamikom

Dinamika radova na poddionici Tarčin-Ivan je kako kažu iz Cesta Federacije BiH, zadovoljavajuća, a šef projekta Ermin Handžar ističe da je u pet mjeseci napravljen ozbiljan rezultat.

Poddionica Tarčin – Ivan podijeljena je na dva lota. LOT 1 uključuje dio od Tarčina do ulaza u Tunel Ivan, dok je LOT 2 sam Tunel Ivan.

Jedan od zaštitnih znakova prvog lota je most Raštelica 2, s dužinom od 610 metara, most koji sa svojih 19 raspona premoštava magistralnu cestu i širu dolinu.

“Službeno je ovaj ugovor krenuo 31. kolovoza 2020. godine. Imali smo ozbiljne zahvate od samog početka tako da sada imamo i ozbiljan rezultat nakon nekih 4-5 mjeseci. Na mostu Raštelica 2 urađeni su svi šipovi, ukupna dužina šipova je bila nekih 4,3 km, urađeno je 50 posto temeljnih stopa i stubova, na desnom objektu urađene su dvije rasponske konstrukcije i na lijevoj jedna, te se vrši priprema za daljnji nastavak radova na ovome mostu“ kazao je Ermin Handžar.

Na mostu Raštelica 1 urađeno je pola od ukupne količine šipova, započeti su radovi na temeljnim stopama, te su započeti radovi na jednom stubu. Pripremljeni su i obalni stubovi tako da je dinamika, kako kažu iz Cesta, u planiranom okviru, na nekim mjestima i ispred.

Drugi lot je ukupne dužine dva kilometra, a sam tunel Ivan 1.750 m. Ovo je dvocijevni tunel, gdje svaka cijev služi za jedan smjer prometa. Unutar tunela predviđeno je pet poprečnih veza za pješake i jedna konekcija za interventna vozila u slučaju nekih nezgoda.

“Do sada je iskopano 75 posto tunela. Dinamika je zadovoljavajuća, čak smo i ispred što se tiče radova iskopa i primarne podgrade. Tunel se izvodi po novoj austrijskoj tunelskoj metodi, što je već kod nas postala klasična metoda, tako da kada se uzmu svi parametri s dinamikom radova nećemo imati problema“ priopćio je Handžar.

Tunel Ivan nastavlja se na LOT 1 koji iznosi 4,9 km, tako da je ukupna dužina poddionice Tarčin – Ivan 6,9 km. Na ovu poddionicu nadovezuje se spojna cesta na kojoj će se nalaziti buduće naplatne kućice, a koja će osigurati komunikaciju između magistralne ceste M17 i autoceste A1.

Na ovoj poddionici, trenutno je angažirano 200 radnika, a u jeku sezone biti će angažirano preko 400 radnika koji će raditi aktivno na oba lota. Na tunelu se radi u tri smjene, dok se na trasi radi u jednoj smjeni. Dnevna dinamika je na zadovoljavajućem nivou i u skladu je sa dostavljenom dinamikom radova.

Plan je da se poddionica Tarčin – Ivan pusti u promet na početku ljeta 2022. godine.

Najnovije:

spot_img