Naslovnica Zanimljivosti Tehnologija Pozitivno mišljenje revizije financijskih izvještaja JP HT d.d. Mostar za 2019. godinu

Pozitivno mišljenje revizije financijskih izvještaja JP HT d.d. Mostar za 2019. godinu

Budući da su se posljednjih dana u nekim medijima pojavile različite interpretacije izvješća o financijskoj reviziji JP Hrvatske telekomunikacije d. d. Mostar za 2019. godinu, od kojih neke nisu korektne i dobronamjerne, ovim putem želimo naglasiti kako je mišljenje nezavisnog revizora (Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH) o reviziji financijskih izvještaja JP HT d.d. Mostar za 2019. godinu – pozitivno”, stoji na početku priopćenja za javnost Eroneta.

“Citiramo: „financijski izvještaji JP HT d.d. Mostar za 2019. godinu, istinito i fer prikazuju u svim materijalnim aspektima, financijski položaj Društva na dan 31.12.2019., financijsku uspješnost, novčane tijekove i promjene na kapitalu za godinu koja završava na taj dan, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja“.

Revizorsko izvješće je javno dostupno pa se lako uvjeriti u gore navedeno. Kako se ističe u izvješću, sve aktivnosti, financijske transakcije i informacije Društva za 2019. godinu su u skladu, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definirani kao kriteriji za danu reviziju.

Vezano za reviziju usklađenosti, revizija je dala određene rezerve i preporuke za proces zaključivanja ugovora za nabavku roba i usluga, koje ćemo sasvim sigurno ispuniti i postupiti sukladno tim preporukama.

Selektivno i paušalno interpretiranje revizorskog izvješća JP HT d.d. Mostar, smatramo nedobronamjernim i, u najmanju ruku, neprofesionalnim, jer se bez stvarnoga uporišta u činjenicama pokušava stvoriti iskrivljena slika o poslovanju poduzeća JP HT d.d. Mostar, koje je, u svim svojim segmentima, sukladno zakonskim obvezama i propisima”, stoji na kraju priopćenja.