20.8 C
Mostar
Petak, 7 svibnja, 2021

Prilika za osposobljavanje za rad u Njemačkoj

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić je 20.11.2020. godine potpisao Dogovor o suradnji na projektu „Obrti nude budućnost“ (HabiZu) između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Savezne agencije za rad Njemačke. Projekt će, s njemačke strane, realizirati Odsjek za međunarodne poslove Savezne agencije za rad Njemačke i Udruženje njemačkih obrta (ZDH), a s bh. strane Agencija za rad i zapošljavanje BiH te zavodi za zapošljavanje Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

“Ovaj projekt je izvanredna prilika za nezaposlene osobe da steknu suvremena znanja i vještine sukladno njemačkim obrazovnim i stručnim standardima. Rezultati projekta će ujedno biti osnov za buduće slične inicijative, s posebnim fokusom na prijenos vještina i znanja u BiH. Ovakvi projekti strukovnog osposobljavanja, koji se odvijaju u suradnji s njemačkim obrtničkim sektorom, mogu biti dragocjen doprinos u dokvalifikaciji domaće snage, održavanju konkurentnosti bh. firmi i stvaranju prilike za zaposlenje u samoj BiH“, ukazuju iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Ciljna grupa za sudjelovanje u projektu su osobe s diplomom elektroničara, metalostrugara i instalatera za sanitarije, grijanje i klimatizaciju (prema njemačkom sustavu). Kandidati mogu biti nezaposlene osobe bez radnog iskustva ili osobe koje imaju radno iskustvo, ali nakon kojeg su nezaposleni određeni period.

Cilj projekta je povećati kompetencije na tržištu rada za ukupno 120 kandidata kroz regrutaciju, dokvalifikaciju i integraciju kvalificiranih radnika u njemačka obrtna zanimanja tijekome trogodišnjeg trajanja projekta, piše Dnevni.ba.

Svi zainteresirani kandidati se mogu osobno prijaviti na javni poziv koji je otvoren do 4. prosinca 2020. godine, a sudionici projekta će biti odabrani putem online intervjua. Odabrani kandidati će od ožujka 2021. godine učiti njemački jezik u BiH, a nakon položenog testa će ići na dokvalifikaciju koje će za njih organizirati obrtničke komore u Koblencu, Minhenu i Potsdamu. Svim kandidatima će biti plaćeni troškovi smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja, kako u BiH, tako i u Njemačkoj. Sve aktivnosti u projektu će financirati Savezna agencija za rad Njemačke sa svojim partnerima.

Najnovije:

spot_img