Naslovnica Hercegovina Prof. dr. sc. Mario Vasilj: Originalno, aktualno i vrijedno djelo iz područja...

Prof. dr. sc. Mario Vasilj: Originalno, aktualno i vrijedno djelo iz područja odgojno-obrazovnih znanosti

– Što je, onda, pedagogija? Na prvi mah može se činiti da na ovo pitanje ne treba davati akademski odgovor, jer tko je god od nas sudjelovao u procesu odgoja, bilo kao odgajanik ili odgojitelj, mogao bi dati svoje, iskustveno određenje pojma pedagogije. Gotovo sigurno bi rekli da je pedagogija potpora koju bi dobili kako bi postali to što jesu – riječi su iz uvodnog dijela nove knjige i sveučilišnog udžbenika “Pedagogija – suvremeni pristupi znanosti o odgoju” autora prof. dr. sc. Marija Vasilja u izdanju sveučilišne nakladničke kuće PRESSUM. Uz knjigu, izdana je i vježbenica istoga naziva s praktičnim zadacima, piše Večernji list BiH.

Autor ističe kako je poticaj za pisanje ove knjige nastao u svakodnevnom radu sa studentima koji su svojim pitanjima i propitivanjima željeli definirati temeljne pojmove i odrednice pedagogije, kao i samu znanost. Sadržaj knjige Što je najbolje za dijete? Što je manje prikladno? Što je najbolje reći i učiniti u određenoj situaciji? Što bi bilo s djecom i na koncu sa svijetom da nema odgoja? To su neka od pitanja koja autor analizira kroz 12 poglavlja knjige. Kako i sam ističe, ne daje odgovore, nego nudi “različite pristupe kojima se ukazuje na složenost fenomena kojim se u ovoj knjizi bavi”. Pronalaske odgovora, stoga, ostavlja studentima i svima drugima koji će knjigu koristiti. Kroz knjigu se analizira svrha pedagogije, njezina različita određenja, temeljni pojmovi pedagogije, okolnosti koje su dovele do “pedagoškog stoljeća”, socijalizacija kao fenomen, problematiziranje stoljeća djeteta, suodnosi obrazovanja, odgoja i socijalizacije, generacija Z… Iza svakoga poglavlja postavljeni su zadaci za studente kako bi promišljali i bolje razumjeli pročitano. Predgovor za navedeno djelo pisala je prof. dr. Ivana Batarelo Kokić, profesorica sa splitskoga Sveučilišta. Batarelo Kokić navodi kako je jedan od ključnih doprinosa knjige zapravo podsjećanje čitatelja na napetosti i proturječja koja prate područje odgoja i obrazovanja u različitim povijesnim razdobljima.

– Udžbenik je metodički oblikovan, sistematiziran i pregledan, a njegov znanstveno-stručni doprinos važan je prilog hrvatskoj pedagogiji i kulturi, pokazujući kako je slijed pedagogijske misli u hrvatskoj kulturi vitalan, kao što je i kultura važna u izgradnji nacionalna identiteta – navodi Batarelo Kokić. Kako je i sam autor naveo, Batarelo Kokić potvrđuje kako Vasilj, baštineći hrvatsku pedagogijsku tradiciju Đure Basaričeka, prema kojoj učitelj ne smije davati gotovih istina, nego treba navoditi gojenike da je sami nađu, tako i autor u udžbeniku ne daje konačne odgovore na pitanja, nego nudi “smjernice za kritičku procjenu različitih gledišta, načina razmišljanja, utjecajnih modela i suvremenih događanja u području pedagogije”. Vježbenica koja prati knjigu Prema riječima recenzenta, predstojnika Katedre za interkulturalnu pedagogiju na Filozofskom fakultetu zagrebačkog Sveučilišta, prof. dr. Nevena Hrvatića, knjiga “Pedagogija – suvremeni pristupi znanosti o odgoju”, uz znanstvenu komponentu, ima i užu, stručno–nastavnu.

“Na jednom je mjestu dan pregled, stanje i perspektive pedagogije, a u Bosni i Hercegovini nisu tiskana djela sličnog sadržaja i kakvoće, tako da svakako postoji društveni interes za objavu ove knjige”, navodi Hrvatić u svojoj recenziji. Dodaje kako, s obzirom na didaktičko-metodičku koncepciju, knjiga ima mogućnost korištenja u različitim oblicima visokoškolske nastave kao i u okviru cjeloživotnog obrazovanja odgajatelja, učitelja, nastavnika, pedagoga i stručnih suradnika. Uz knjigu/sveučilišni udžbenik, objavljena je i knjiga istoga naziva s praktičnim zadacima, tzv. vježbenica. – S obzirom na relevantnost teme i činjenicu da na našim prostorima nema tiskanih djela sličnog karaktera i koncepcije, s posebnošću da knjigu prati i vježbenica, koja sadržaje knjige upotpunjuje konkretnim zadacima i kritičkim analizama, u interesu je znanstvene zajednice, kao i šire društvene zajednice, da se djelo objavi – navodi u recenziji doc. dr. Antea Čilić.

Prof. dr. Neven Hrvatić smatra kako navedena vježbenica predstavlja originalno, aktualno i vrijedno djelo iz područja odgojno-obrazovnih znanosti koje u potpunosti zadovoljava zahtjeve sveučilišne nastave. – Uvažavajući poteškoće i nejasnoće koje generira proces učenja, nastave i obrazovanja zbog specifičnih svrha i konteksta koji se međusobno razlikuju, pred vama se nalazi radni materijal kojem je osnovna svrha omogućiti stjecanje nekih od kompetencija potrebnih za razumijevanje odgojno-obrazovnog procesa, odnosno za kritičko promišljanje odgojno-obrazovne prakse – navodi autor prof. dr. sc. Mario Vasilj u predgovoru vježbenice “Pedagogija – suvremeni pristupi znanosti o odgoju”. Knjiga i vježbenica istoga naziva “Pedagogija – suvremeni pristupi znanosti o odgoju” djela su koja, prema riječima recenzenata, imaju veliki doprinos znanstveno-stručnoj literaturi te, kako i sam autor ističe, ideja je došla na poticaj studenata, kojima je, na koncu, knjiga i prvenstveno namijenjena, ne umanjujući njezin doprinos i široj društvenoj zajednici budući da je odgoj ključan element svakoga društva, posebice ako se ponovi pitanje s početka – kakvo bi bilo društvo bez odgoja?