Naslovnica Hercegovina Široki Brijeg uvodi reda za Gospojinu: Evo tko i gdje smije točiti...

Široki Brijeg uvodi reda za Gospojinu: Evo tko i gdje smije točiti piće te što će biti sa štandovima

Grad Široki Brijeg objavio je naputak u kojem je objašnjeno tko i gdje smije točiti pića za vrijeme proslave Dana grada i Velike Gospe kao i gdje smiju biti postavljeni štandovi.

Naputak o postavljanju privremenih štandova i pružanju ugostiteljskih usluga u povodu obilježavanja Dana grada Širokog Brijega i blagdana Velike Gospe donesen je zbog pandemije koronavirusa.

Kako je za portal Jabuka.tv ukratko obrazloženo iz Gradske uprave, točenje pića će biti omogućeno samo ispred već postojećih registriranih ugostiteljskih objekata.

Ostali privremeni štandovi za prodaju igrača, bižuterije i hrane bit će moguće postaviti na slobodnim javnim površinama uz upute gradske inspekcije. Svi korisnici dužni su detaljno očistiti površinu nakon korištenja, inače će im inspekcija zalijepiti kaznu.

Detaljnije o svemu pročitajte u naputku kojeg prenosimo u cijelosti.
Članak 1.

Ovim Naputkom se pobliže određuje način postavljanja privremenih štandova i pružanja ugostiteljskih usluga u povodu obilježavanja Dana grada Širokog Brijega i blagdana Velike Gospe u uvjetima pojave epidemije bolesti COVID 19.
Članak 2.

(1) U skladu s člankom 46. stavak 5. i člankom 50. stavak 2. važeće Odluke o komunalnom redu, omogućava se prigodno pružanje ugostiteljskih usluga koje u svemu treba biti skladu s aktualnom epidemiološkom situacijom uz poštivanje propisanih mjera za sprječavanje širenja bolesti COVID 19.
Članak 3.

(1) Postavljanje privremenih štandova za prodaju igračaka i sl. proizvoda i drugih pokretnih naprava uključujući i štandove za prodaju kokica, fritula, uštipaka i sl. proizvoda), osim onih koje su u funkciji pružanja ugostiteljskih usluga, organizirati na uobičajenim mjestima na slobodnim javnim površinama uz nadzor i po uputama nadležne gradske inspekcije.

(2) Pružanje ugostiteljskih usluga postavljanjem uređaja za točenje piva i drugih pića, kao i drugih vozila, naprava i uređaja kao što su pokretni grilovi, rashladne vitrine i sl. dopušteno je samo postojećim poslovnim subjektima koji su već registrirani za obavljanje pružanje tih usluga i to pod sljedećim uvjetima:
– da je omogućeno i osigurano poštivanje svih propisanih mjera za sprječavanje širenja bolesti COVID 19;
– da se ugostiteljske usluge pružaju okviru postojećih registriranih ugostiteljskih objekata uz mogućnost da se iste pružaju i na javnoj površini koja se nalazi uz te objekte i koji prostor je povezan (u neposrednom kontaktu) s postojećim registriranim poslovnim prostorom.

(3) Pružanje ugostiteljskih usluga iz prethodnog stavka treba biti u skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu, a sve prigodno postavljene naprave i uređaji trebaju biti na mjestima gdje neće ometati prohodnost, preglednost i kretanje gradskim prometnicama.
Članak 4.

(1) Svi pružatelji usluga na koje se odnose odredbe članka 3. ovog Naputka dužni su održavati urednim i čistim javne i ostale površine na kojima pružaju navedene usluge, i posebno iste detaljno očistiti nakon završetka pružanja usluga.

(2) U slučaju nepridržavanja mjera iz prethodnog stavka, pružatelju usluga će se ispostaviti poseban račun za čišćenje korištene javne površine od strane nadležnog javnog komunalnog poduzeća.
Članak 5.

(1) Svi pružatelji usluga na koje se odnose odredbe članka 3. ovog Naputka dužni su poduzeti sve mjere za poštivanje propisanih sanitarnih uvjeta za pružanje pojedinih ugostiteljskih usluga, kao i propisanih sigurnosno-tehničkih uvjeta za postavljanje i rad uređaja i opreme za koju su potrebne električne ili druge instalacije.

(2) Pružatelji usluga na koje se odnose odredbe članka 3. ovog Naputka dužni su poduzeti i sve ostale mjere predostrožnosti u skladu s propisima i u skladu s odgovornošću za sigurnost svojih gostiju, prolaznika, kao i samih djelatnika koji su angažirani na pružanu usluga.
Članak 6.

(1) Za provedbu odredaba ovog Naputka zadužuju se nadležne Gradske službe.

(2) Neposrednu kontrolu poštivanja propisanih uvjeta na terenu će vršiti Odsjek za inspekcijske poslove, odnosno nadležni gradski inspektori u suradnji s djelatnicima MUP-a odnosno Policijske postaje Široki Brijeg.

(3) Za nepoštivanje naprijed propisanih uvjeta primjenjivat će se kaznene odredbe iz članka 131. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Široki Brijeg“ br. 4/00 i „Službeni glasnik Grada Širokog Brijega“ , broj: 8/14).
Članak 7.

Ovaj Naputak stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u ”Službenom glasniku Grada Širokog Brijega”.

(www.jabuka.tv)