Naslovnica Zanimljivosti Što građani Mostara misle o modelu – s knjižicom kod privatnika?

Što građani Mostara misle o modelu – s knjižicom kod privatnika?

’Jedna od ključnih zadaća zavoda zdravstvenog osiguranja je ugovaranje usluga zdravstvene zaštite u ime osiguranika’’, navode iz Udruge Futura koji su proveli anketu na pitanje što građani Mostara misle o modelu – s knjižicom kod privatnika? Navode kako se zdravstvena zaštita pruža osiguranim osobama u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima je županijski zavod osiguranja zaključio ugovor. ‘’Ugovorne ustanove trebale bi se birati na temelju vrste, obim i kvalitete usluga koje pružaju pacijentima. Novac kojim upravlja ZZO je novac građana i oni moraju imati pravo birati gdje se žele liječiti’’, poručili su iz Future.