25.7 C
Mostar
Četvrtak, 17 lipnja, 2021

Tiho preko rijeke Neretve do slobode za Hercegovinu

U ranu zoru 7. lipnja 1992. godine hrvatske postrojbe neprimjetno su prešle rijeku Neretvu na širem prostoru Čapljine, hrabro i ustrajno u naumu oslobođenja okupiranih dijelova doline Neretve te s mišlju o konačnom odbacivanju srpskih snaga što dalje, stvarajući pretpostavke za podvig koji će ući u povijesne anale kao jedna od prvih pobjeda hrvatskih snaga u BiH u Domovinskom ratu, piše Večernji list BiH.

Pripremne aktivnosti

Operacija “Čagalj”, kako je glasio kodni naziv za akciju oslobođenja šireg prostora Čapljine, bila je uvod u nastavak vojne operacije kojom su oslobođeni i širi dijelovi Mostara, kao i istočna obala rijeke Neretve, a za koju je poznat naziv “Lipanjske zore”.

Operacija je značila i stvaranje potrebne strateške dubine za nastavak akcije hrvatskih snaga kojima se išlo u konačnu deblokadu dubrovačkoga područja. Večernji list imao je uvid u zapovijed za napadnu operaciju koju je napisao zapovjednik južnog bojišta general zbora Janko Bobetko, a iz koje je vidljivo s kojom se pozornošću i planiranjem pristupilo neutraliziranju srpskih vojnih snaga na obali Neretve, počevši od Ševaš Njiva pa do sela Klepci.

Zapovijed je napisana 28. svibnja 1992. godine, a u njoj se precizira kako su na prostoru između Hutova blata i rijeke Neretve angažirane neprijateljske snage jačine 600 ljudi, 15 tenkova, 7 oklopnih transportera i oko 20 topničkih oruđa svih kalibara.

– Područje je naseljeno pretežno hrvatskim i muslimanskim življem, tako da od preostalog pučanstva protivnik ne može očekivati znatniju potporu – dodaje se u zapovijedi. Kada je riječ o zadaćama hrvatskih snaga, one su podijeljene na dva sektora, odnosno dvije borbene skupine. Prva borbena skupina imala je zadaću, koristeći topničku pripremu, napasti na liniji Tasovčići – Prebilovci – Muminovača – Domanovići obilaznim manevrom osnovnih snaga iz smjera sela Dretelj.

Na više gazova i skelskim prijelazom ova je skupina imala zadaću prijeći Neretvu te s vodičima iz skupine naoružanih branitelja Počitelja presjeći vezu Tasovčići – Počitelj i Tasovčići – Domanovići. Diverzantska skupina “Zadar” dobila je zadatak kretati se ispred osnovnih snaga, neutralizirajući posade tenkova i topništva u području Muminovača i na raskrižju ceste Andruni. Dio snaga (Čitluk) dobio je pak zadatak prikrivenim kretanjem izbiti na Neretvu u području uzvodno od Dretelja te u skupinama prijeći na drugu obalu, neutralizirajući bunker u Ševaš Njivama te zapriječujući vezu Domanovići – Pijesci.

Diverzantska skupina “Našice” imala je zadaću kretati se ispred osnovnih snaga, neutralizirajući posade topništva i organizirajući protuoklopnu borbu. Druga borbena skupina imala je zadaću nakon topničke pripreme vršiti napadna djelovanja bočno na neprijatelja smjerovima Gnjilišta – Kučevo brdo – Klepašnica – Klepci. Zadatak je bio neutralizirati vatrene položaje i zauzeti Klepce, stvarajući uvjete za zauzimanje Prebilovaca zajedno s prvom skupinom. Diverzantska skupina “Pilot” imala je zadaću neutralizirati neprijatelja u području Kosturnice, dok je protuoklopna skupina 156. brigade djelovala prema selu Habatnici.

Uspješna realizacija

Protuoklopna diverzantska skupina “Vukovi” dobila je zadatak uništiti bitnicu minobacača 120 mm u kamenolomu Klepci, dok je dio snaga 1. brigade iz Čapljine vezao paljbom neprijatelje u selu Klepci, olakšavajući nastupanje osnovnih snaga. Operacija “Čagalj”, kao što je poznato, završila je uspješno oslobađanjem čapljinske općine, a 11. lipnja pokreće se nastavak akcije u cilju oslobađanja desne obale Neretve u Mostaru, a nakon toga 14. lipnja hrvatske snage oslobađaju i lijevu obalu Mostara.

Najnovije: