Naslovnica Hercegovački običaji i tradicija To je moja Hercegovina: Di je dite lipo kao slika, ispod 500...

To je moja Hercegovina: Di je dite lipo kao slika, ispod 500 svadba se ne pika!

Još jedna prekrasna pjesmica Velimira Vele Raspudića:
ERO
Rodio se uz bukaru vina,
di se ganga piva od davnina,
di matere rađaju bećare,
po kavanam di se troše pare!
Rodio se di no kruv se kuva,
di se staro od promaje čuva,
di rumeno kršno je čeljade,
svako svakog di u dušu znade!
Tu di vino iz kamena teče,
a Bogu se moli svaku veče,
di se čeljad posvađa pa miri,
di se vazda gonjaju papiri!
Di no liti po’ Švabije dođe,
a u jesen pozlati se grožđe
i svako drugo likovito bilje
samo nemoj spominjati smilje!
Di no svako vozi Mercedesa,
a Mate se čuje do nebesa,
di se pisma ne piva već ori,
borovina di no često gori!
Di bi bila najveća grijota
daljinski da se dobro ne umota,
di je dite lipo kao slika,
ispod 500 svadba se ne pika!
Na toj zemlji rodi Eru mati,
di oduvik su živili Hrvati
pa ne more nikako da svati
sa Bijače kad ga nazad vrati!
Ali za druge pisme to je tema,
šta bi prićero da granice nema!?
A prićera i vako!!!
Velimir Velo Raspudić