Naslovnica Hercegovački običaji i tradicija To je moja Hercegovina

To je moja Hercegovina

TO JE MOJA HERCEGOVINA

Ima jedna zemlja mala, u srce je cijela stala,
to je zemlja kamena i vina, to je moja djedovina,
tu najljepša smokva zrije, tu se loza dobra pije,
tu mirisni behar ima, to je moja kršna Hercegovina.

Korijeni su moji ovdje od davnina,
ta se loza prenosila sa oca na sina,
na kamenu rođena sam, tu se rodila i mati,
hranila me vinom mjesto mlijeka,
a kamen je bio, postelja mi meka.

Od duvana sve se žuti i tu sikće poskok ljuti,
kadulje se miris širi, tu najljepši vjetrić piri,
najtoplije sunce sija i rijeka je najbistrija,
tu najljepše sviću zore, tu je naše plavo more.

Svud se pjeva ganga i bećarac, pjeva žena
pjeva i muškarac,
kad gangaju moji Hercegovci:
Nema raja bez rodnoga kraja, nit miline bez
Hercegovine,
ta me pjesma digne u visine, sva me tuga
tad prođe i mine.

Sve u tebi bliješti, sija, ti si meni najmilija,
dala si nam ljubav svu i Katarinu, kraljicu,
svaka vlast je bila zla, bila ti je maćeha,
gazile te tuđe čizme, doživjela ti si kataklizme,
i zbog tog te napusti ja, moja zemljo najdraža.

Otišla sam prazni ruku, ali srce puno mi je,
u njemu je domovina, od kamena i od vina,
u dušu se urezala, moja kršna domovina,
volim je, sanjam je, nizašta na svijetu ne dam je.

KATARINA ZOVKO – IŠTUK
MOSTAR 10. 01. 2015