Raskopanu mostarsku ulicu od hotela Ero do Španjolskog trga te improvizirani kružni tok uskoro će zamijeniti moderna prometnica infrastruktura u skladu sa europskim standardima.

Kod Španjolskog trga u Mostaru projektirano je raskrižje tip Turborotor, koji je prvi ovakav tip raskrižje u Bosni i Hercegovini, a nastao je u sklopu rješavanja moderne prometnice u središtu grada na Neretvi.

Kako će izgledati Turborotor koji je u projektu rješavanja raskrižja u Mostaru napravila tvrtka Integra možete vidjeti u video animaciji koja realno pokazuje kako će se promet odvijati na ovoj važnoj točki.

Tvrtka Integra izradila je varijantna idejna rješenja, prometnu analizu i glavni projekt za odabrane optimalne varijante za rekonstrukciju raskrižja na magistralnoj cesti M6.1 na lokacijama Španjolski trg i spoj sa Ulicom Kardinala Stepinca (kod Hotela Ero) u Mostaru, piše portal Klix.ba.

Pored Turborotora kod Španjolskog trga koji je ove vrsti prvi u našoj zemlji, na lokaciji spoja ceste M6.1sa Ulicom Kardinala Stepinca koja vodi od hotela Ero prema TC Mepas Mall projektirano je klasično četverokrako semaforizirano raskrižje.

Cilj projekta je poboljšanje prometne sigurnosti i propusne moći kroz primjenu adekvatnih prometnih rješenja za navedena raskrižja, s obzirom na to da se nalaze na glavnoj gradskoj prometnoj arteriji u smjeru sjever-jug.

Radovi se izvode na temelju Sporazuma o implementaciji projekata rekonstrukcije magistralnih cesta koje prolaze kroz Grad Mostar, zaključenog između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, JP Cesta FBiH d.o.o. Sarajevo i Grada Mostara.

Radove na ovoj dionici u sklopu tri projekta rekonstrukcije prometne infrastrukture u Mostaru izvodi HP Investing d.o.o. Mostar, a ugovorena vrijednost radova je 4.461.248,73 KM (bez PDV-a). Nadzor nad radovima provodi CADORO-ING d.o.o. Mostar sa ugovorenom vrijednosti usluge 43.750,00 KM (bez PDV-a). Radovi na rekonstrukciji prometnice od hotela Ero do Španjolskog trga su u tijeku i ne dolazi do obustave prometa, osim kratkotrajnih zastoja u pojedinim fazama gradnje ali bez većeg utjecaja na promet.

Projektom je predviđena izgradnja četvero-tračne prometnice sa razdjelnim “zelenim” otokom u kojem je i nova javna rasvjeta, izgradnja pješačkih staza te sadnja novih stabala s obzirom na to da su se postojeća morala posjeći.

Iako je projektom predviđeno uklanjanje devastiranog objekta stare željezničke stanice u ovoj fazi radova do istoga neće doći jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi na istom. Na dijelu trase uz ovaj objekt, neće biti izgrađena krajnja zapadna kolnička traka dok se ne stvore zakonske pretpostavke za uklanjanje objekta. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u Budžetu za 2020. godinu osiguralo je navedena sredstva za Grad Mostar.