Do planiranog okončanja radova na dionici autoceste Tarčin – Ivan ostalo je 17 mjeseci, a novi snimci iz zraka pokazuju dosadašnji napredak na pojedinim dijelovima.

Dionica Tarčin – Ivan duga je 6,9 kilometara i čine je dva dijela. LOT 1 je dužine 4,9 kilometara i kreće od Tarčina do ulaza u Tunel Ivan, a LOT 2 je sam Tunel Ivan dužine 1.760 metara s dijelovima otvorene trase u dužini od 150 metara.

Tunel Ivan se probija s obje strane pa se spajanje očekuje na jesen 2021. godine

Jednom kada se dionica završi, na LOT-u 2 pored Tunela Ivan i dijelovima otvorene trase građani će imati i privremenu spojnu cestu s magistrale na koju će biti smješteno bočno naplatno mjesto. Spoj će biti dugačak 700 metara i nalazit će se kod Bradine.

Zanimljive karakteristike LOT-a 1 su mostovi Raštelica 1 dužine 518 metara i Raštelica 2 s dužinom 609 metara. Oni se nalaze na zahtjevnim mjestima i za njih treba 16-17 mjeseci da se izgrade.

Pored toga, planirana su četiri potputnjaka, jedno odmorište i sanacija i izrada lokalne infrastrukture puteva.

Radovi izgradnje poddionice Tarčin – Ivan se financiraju iz zajma kod Europske banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banke u visini od 100 milijuna eura i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 23,1 milijun eura.

Rok za završetak kompletne autoceste od Tarčina do Bradine je kraj svibnja 2022. godine, a izvođači radova su Euro-Asfalt d.o.o. i Granit AD Skopje.