Mostar ovaj put na izbor gradonačelnika nije čekao više od godinu dana, a očekivanja od nove gradske administracije su ogromna.

Anketa koju je uradila kolegica Maja Pašalić kaže kako su građani Mostara zadovoljni izborom gradonačelnika, te sada očekuju da ovome gradu konačno dođu neki bolji dani.

Više u prilogu RTV HB.