Vlada FBiH predložila otvaranje ugostiteljskih objekata i da se dozvoli konzumiranje nargila

Vlada Federacije BiH za današnju sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH pripremila je Informaciju o epidemiološkoj situaciji Covid-19 zaključno sa 22. veljače 2021. godine.

– Ukupno potvrđenih slučajeva je 83.127, ukupno izliječenih 75.795, ukupno umrlih 2.631, a ukupno aktivnih 4.701 slučaj. Prema podacima dostavljenim Zavodu za javno zdravstvo FBiH u Federaciji BiH, zaključno s 22.02.2021. u 12h, registrirano je 83.127 laboratorijski potvrdenih slučajeva COVID-19 bolesti i 2.631 smrtni slučaj povezan s COVID-19. Trenutno je evidentirano 4.701 aktivan slučaj COVID-19 – navodi se u informaciji.

Dodaje se da na nivou Federacije BiH, 7-dnevna incidenca iznosi 85 slučajeva/100.000 stanovnika.

– U posljednjih sedam dana, najviša 7-dnevna incidenca je zabilježena u Sarajevskoj županiji, Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Tuzlanskoj županiji. Do 22.02.2021 u 12 sati Zavodu za javno zdravstvo FBiH prijavljeno je 2.631 smrtni slučaj povezan s COVID-19. Prema dobnoj strukturi, osobe starije od 60 godina čine 80,1 posto, a prema spolnoj strukturi, muški spol je zastupljen sa 60,9 posto. U FBiH na bolničkom liječenje trenutno je 419 osoba zbog COVID-19 bolesti, od kojih je 21 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji – pojašnjeno je.

– Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 2 metra, kao i u otvorenom prostoru. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima: – ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru, – ne više od 30 ljudi na otvorenom prostoru. Ograničava se kretanje građana na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana.

Nalaže se kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području županija reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru. U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja se pogoršava, naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i županijskim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u županijama, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje naredbi. Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstva hitno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama – istaknuto je u informaciji.

Pripremljene su i naredbe za krizne stožera županijskih ministarstava zdravstva i ustanove i druge subjekte u oblasti zdravstva.

– Obvezuju se krizni stožeri županijskih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvenih ustanova s područja županija, da redovito revidiraju krizne planove pripravnosti odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene epidemiološke situacije na području županije i lokalne zajednice.

Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH, da nastave sa kontinuiranim provođenjem i primjenom županijskog kriznog plana pripravnosti odgovora na pojavu COVID-19, a naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba i drugih mjera prema izvorima zaraze sukladno revidiranom dokumentu „Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi- prijenos o zajednici”.

Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo županija da pojačaju nadzor nad provođenjem i primjenom županijskog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa COVID-19. U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva kao i privatnim praksama, obvezno je provođenje trijaže i pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja pacijenata u kontekstu COVID-19.

Nalaže se kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području županije, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, te u kliničkim centrima u Federaciji BiH, organiziraju pružanje zdravstvene zaštite spram procjene epidemiološke situacije u županiji, te sukladno kriznim planovima županije, kao i kriznim planovima zdravstvenih ustanova.

Nalaže se kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva. da se pripreme osiguraju za slučaj zbrinjavanja većeg broja oboljelih u zdravstvenim ustanovama sukladno odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Nalaže se kliničkim centrima u Federaciji BiH. kao općim, županijskim i specijalnim bolnicama u Federaciji BiH da osiguraju 30% svog kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenta oboljelih od COVID-19. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ravnatelji i upravna vijeća zdravstvenih ustanova, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti – pojašnjeno je.

Dodaje se da krizni stožeri intenziviraju rad bolničkih komisija i bolničkih timova s ciljem sprječavanja širenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama sukladno članku 51. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

Pripremljene su i posebne naredbe za poslovne subjekte.

– Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama, koja zapošljavaju više od 20 djelatnika, a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-1,. da što hitnije donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa danim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Nalaže se poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od 2 metra među uposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko – epidemioloških mjera – navedeno je.

Posebne mjere su predložene za ugostiteljske objekte.

– Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima dozvoljeno je za maksimalno 30 osoba u zatvorenom prostoru i 30 osoba na otvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, i to isključivo uz uvjet da veličina zatvorenog i otvorenog prostora ugostiteljskog objekta omogućava poštivanje navedenih mjera i preporuka zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

U ugostiteljskim objektima, i to samo na otvorenom (baštama i terasama) dozvoljava se upotreba i konzumiranje nargila (šiša), uz obveznu primjenu jednokratnog nastavka i jednokratnog crijeva, nakon konzumiranja od strane svakog pojedinačnog klijenta.

Naređuje se kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva da u saradnji sa mjerodavnim županijskim ministarstvima osiguraju zabranu rada ugostiteljskih objekata i kasina na području županija u razdoblju od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana. Mjere se odnose i na ugostiteljski dio odnosno restorane u hotelima, motelima i sl – naglašeno je.

Najnovije:

spot_img