19.9 C
Mostar
Subota, 31 srpnja, 2021

Vlada HNŽ podupire izradu nove Strategije razvitka HNŽ 2021.-2027.

“Vlada Hercegovačko-neretvanske županije snažno je poduprla izradu nove Strategije razvitka Hercegovačko-neretvanske županije kojom će biti utvrđeni ciljevi i prioriteti razvitka, način njihova ostvarivanja, financijski i institucijski okvir za implementiranje, monitoring, evaluiranje i izvješćivanje.

Svjesna kako je Strategija temeljni dokument za izradu sektorskih strategija, Dokumenta okvirnog proračuna, proračuna i programa javnih investiranja županija i dr., te sadrži prioritete prostornog razvitka županije i razvojne pravce relevantne za postupak integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, Vlada je, u suradnji s UNDP-em, poduzela potrebne korake i donijela odgovarajuće odluke koje predstavljaju preduvjet za izradu što kvalitetnijeg šestogodišnjeg strateškog okvira.

Također, uzeli smo u obzir i to kako Strategija predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvitka jedinica lokalne samouprave“, kazao je dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ na sastanku na kojemu su predstavljene dosadašnje aktivnosti u svezi s izradom Strategije razvitka HNŽ za razdoblje 2021. – 2027. godina. Prof. dr. Katerina Malić Bandur i prof. dr. Bahrija Umihanić, voditelji konzultantskih timova, Damir Jerković i Semir Suljagić, predsjednik i zamjenik predsjednika Županijskog odbora za razvitak, te Nasir Nalić, predstavnik UNDP-a govorili su o dosadašnjem tijeku izrade Strategije, podsjećajući kako u tom postupku sudjeluju institucije županije, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski sudionici.

Istaknuli su kako su, uz ostalo, utemeljene tematske grupe: Ekonomski razvitak i upravljanje razvitkom, Društveni razvitak i Održivi infrastrukturni i prostorni razvitak. Naglasili su kako je do sada urađen značajan dio posla što potvrđuje činjenica kako je finaliziran i jednoglasno usvojen Nacrt Strateške platforme.

Trenutno su u tijeku javne konzultacije na taj Nacrt, te svi zainteresirani mogu uputiti svoje prijedloge kako bi se dobila što kvalitetnija nova Strategija razvitka. Zajednički je ocijenjeno kako su strateški ciljevi HNŽ do 2027. godine: dinamičan ekonomski razvitak uz održivo korištenje resursa; podizanje kvaliteta i suvremenog razvitka društvenog sektora i upravljanje resursima i uslugama ekosustava sukladno postojećim kapacitetima okoliša, predstavljaju temelj čije ostvarenje jamči prosperitetniju i građanima za život ugodniju sredinu.

Također, istaknuti su strateški fokusi koji su bitno drugačiji od prethodno izrađene Strategije 2017. – 2020: digitalizacija; gospodarski razvitak poticanjem MSP, izvoz, razvitak poljoprivrede i turizma; razvitak suvremene, odgovorne i prosperitetne društvene zajednice; te očuvan okoliš, razvijeno kružno gospodarstvo, mobilnost.

Najnovije: