Naslovnica Hercegovina Vlada HNŽ: Pozivamo na dijalog, pregovore i kompromis u traženju najboljih i...

Vlada HNŽ: Pozivamo na dijalog, pregovore i kompromis u traženju najboljih i održivih rješenja

Nakon što je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, kroz korektan dijalog sa socijalnim partnerima, uspješno, tijekom proteklog razdoblja, okončala pregovore i potpisala kolektivne ugovore sa svim sindikatima, iskazala je punu spremnost za nastavkom razgovora i s onim sindikatima s kojima takav ugovor nije ponovo potpisan.

Podsjećamo, tijekom 2018. potpisani su granski kolektivni ugovori koji su omogućili povećanje plaća svim proračunskim korisnicima – prosvjetnim djelatnicima, policijskim službenicima, državnim službenicima i namještenicima za ukupno više od 15 posto kroz tri godine. Također, potpisan je važeći trogodišnji Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNŽ kojim je omogućeno povećanje plaća liječnika i stomatologa od 20 do 34 posto, te jednogodišnji kolektivni ugovor s ostalim djelatnicima u zdravstvu.

Ističemo kako su u tijeku pregovori sa sindikatom policije i sindikatom državnih službenika i namještenika, a razmatraju se i dodatni zahtjevi sindikata u osnovnom i srednjem obrazovanju. Razgovori teku u korektnom ozračju, uz puno razumijevanje socijalnih partnera za stanje u kojem se nalazimo, a koje je dodatno usložnjeno pandemijom korona virusa.

Svi spomenuti razgovori i pregovori uvijek su vođeni u dobroj vjeri isključivo s ciljem donošenja rješenja prihvatljivih za sve. Na takav način Vlada je pristupila i pitanju usuglašavanja kolektivnog ugovora s Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar koji predstavlja 2400 medicinskih sestara i tehničara, te drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja, od ukupno 4100 uposlenika u oblasti zdravstva u HNŽ.
Napominjemo kako dijalog nije mogao započeti prije nego što su se o statusu Sindikata, odnosno njegovoj reprezentativnosti i drugim pitanjima, očitovala nadležna tijela. Iz tog razloga taj proces nije tekao očekivanom dinamikom.

Nakon što su se stekli zakonski uvjeti, nastavljene su potrebne aktivnosti, te je Vlada, na sjednici održanoj 9. rujna 2020. godine, na prijedlog resornog Ministarstva, jednoglasno donijela Zaključak kojim je Sindikatu ponudila zaključivanje Kolektivnog ugovora s identičnim materijalnim i nematerijalnim pravima i obvezama kako je to definirano važećim trogodišnjim Kolektivnim ugovorom o pravima i obvezama radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNŽ, odnosno povećanje koeficijenata složenosti zanimanja u istom rasponu postotaka za koje su povećani i koeficijenti složenosti zanimanja u Kolektivnom ugovoru iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije potpisanom 2018. godine.

Budući da ovaj Sindikat nije prihvatio ponuđeni prijedlog, Vlada je, putem resornog Ministarstva, poduzela sljedeće korake kako bi se stvorile zakonske pretpostavke za otvaranje pregovora. Na tom tragu, na prijedlog resornog Ministarstva, donijela je jednoglasnu Odluku o pokretanju postupka pregovaranja za zaključenje granskog kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika iz oblasti zdravstva na području HNŽ, a njen sastavni dio je Protokol o vođenju pregovora radi zaključenja granskog Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriju HNŽ.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, odmah po primitku navedenih dokumenata, dostavilo ih je reprezentativnom sindikatu – Nezavisnom sindikatu zaposlenika SKB Mostar čime su stvoreni svi pravni preduvjeti za početak pregovora.

Vlada HNŽ je kao datum početka pregovora odredila 11. prosinca 2020. godine, a pregovore će, u njeno ime, voditi devetočlani Pregovarački tim, imenovan Rješenjem Vlade HNŽ, a koji predvode ministri zdravstva i financija.

Budući da je Vlada kao socijalni partner, u ime velikog broja osnivača, donošenjem spomenutih dokumenata jasno iskazala spremnost za početak pregovora, iznova pozivamo Sindikat da ne dopuste politiziranje ovoga procesa, nego da, kao istinski socijalni partneri, sjednemo za pregovarački stol i u dobroj vjeri dođemo do obostrano prihvatljivih rješenja.

Još jedanput naglašavamo kako je, kada je zdravstvo u pitanju, riječ o vrlo složenom pravnom i financijskom izazovu za čije rješavanje je, pored Vlade HNŽ-a i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, potrebno uključiti sve relevantne čimbenike, i to Skupštinu HNŽ-a, Zavod zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a, predstavnike osnivača (jedinica lokalne samouprave), menadžmenta bolničkih i zdravstvenih ustanova u HNŽ-u, odnosno bolnica i domova zdravlja.
Također, potrebno je uključiti i druge suosnivače, i to vlade Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije i njihove zavode zdravstvenoga osiguranja, te Vladu Federacije BiH, kako bi zajedničkim snagama pristupili rješavanju materijalnog položaja kako samih zdravstvenih ustanova, tako i njezinih djelatnika.

Naime, Vlada HNŽ-a samo je jedan od poslodavaca u zdravstvu, te je stoga u proces razgovora potrebno uključiti sve spomenute dionike jer nitko pojedinačno ne može stvarati i preuzimati financijske obveze koje bi nametnuo drugima.

Uzimajući u obzir navedene činjenice i argumente, a uvažavajući aktualnu političku, predizbornu, gospodarsku i zdravstvenu situaciju, Vlada još jedanput poziva Nezavisni sindikat zaposlenika SKB Mostar, da razmotre odluku o najavljenom štrajku, kako bismo, u duhu dijaloga i kompromisa, otpočeli pregovore s ciljem iznalaženja najboljih i održivih rješenja.