4.9 C
Mostar
Subota, 28 siječnja, 2023

Želite raditi u Državnoj službi? Državna agencija za istragu i zaštitu nudi posao za deset osoba

Na osnovu člana 49. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12), Odluke o pokretanju procedure i utvrđivanju upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje policijskih službenika u činu mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-9276-1/22 od 30.12.2022. godine, i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-9297-1/22 od 30.12.2022. godine, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu raspisuje

- Oglas -

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem kandidata za pohađanje osnovne
obuke kadeta za čin mlađi inspektor
u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

I

Državna agencija za istrage i zaštitu prima deset kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor, kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje VI stupnjem školske spreme, kako slijedi:

REGIONALNI URED BANJA LUKA

- Oglas -

Odsjek za prikupljanje kriminalističko-obavještajnih podataka
Istražitelj – 1 izvršitelj

b. Kriminalističko-istražni odsjek

- Oglas -

Istražitelj za sprečavanje i otkrivanje financijskog kriminala i korupcije – 1 izvršitelj

2. Istražitelj za sprečavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u vezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim krivičnim djelima – 3 izvršitelj

REGIONALNI URED MOSTAR

Kriminalističko-istražni odsjek
1. Istražitelj za borbu protiv terorizma i trgovine ABHO – 1 izvršitelj

REGIONALNI URED TUZLA

a. Kriminalističko-istražni odsjek

Istražitelj za sprečavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u
vezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim krivičnim djelima – 2 izvršitelja

2. Istražitelj za sprečavanje i otkrivanje financijskog kriminala i korupcije – 1 izvršitelj

3. Istražitelj za borbu protiv terorizma i trgovine ABHO – 1 izvršitelj

II

Kandidati koji se prijavljuju na Javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:

Opći uvjete:

 • državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 • životna dob između 18 i 35 godina života;
 • najmanje VI stupanj školske spreme;
 • zdravstvena sposobnost potvrđena liječničkim uvjerenjem kojim se potvrđuje da je kandidat zdrav te psiho-fizički sposoban za rad na poslovima policijskog službenika;
 • da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne sankcije;
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti prometa, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;
 • da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od strane tog tribunala.

b. Posebni uvjeti:

 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B“ kategorije.

2. Ispunjavanje posebnog uvjeta „poznavanje stranog jezika“ provjerava se putem testa iz člana 13. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

3. Ispunjavanje posebnog uvjeta „poznavanje rada na računaru“ dokazuje se dostavljanjem dokumentacije navedene u članu III Javnog oglasa;

4. Ispunjavanje posebnog uvjeta „položen vozački ispit B kategorije“ dokazuje se dostavljanjem dokumentacije navedene u članu III Javnog oglasa.

III

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • uvjerenje o državljanstvu (pod važećim uvjerenjem o državljanstvu podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od nadležnog organa do dana predaje prijave na Javni natječaj);
  izvod iz matične knjige rođenih;
 • diplomu o završenom najmanje VI stupnju školske spreme, nostrificiranu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, kandidati koji su više odnosno visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu dostavljaju i dodatak diplomi. Izuzetno u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala ni za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz diplomu dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat ni za jednog diplomca (ne dostavljati uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana). Takođe, ne treba dostavljati univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome, budući da iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija;
 • izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz institucije državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere;
 • izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti prometa, u skladu s krivičnim zakonodavstvom;
 • izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava BiH;
 • dokaz o poznavanju rada na računaru, a kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem rada na računaru, uvjerenja fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno znanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru;
 • izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije.

IV

Prijava na Javni natječaj podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u sjedištu ili na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu www.sipa.gov.ba, a ista se predaje u zatvorenoj koverti neposredno u Pisarnici Državne agencije za istrage i zaštitu ili dostavlja putem pošte.

Kandidat je obvezan da popuni obrazac u cijelosti i svojeručno ga potpiše, u suprotnom prijava će se smatrati neurednom i bit će odbačena. Prijave na Javni natječaj koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu neće biti uzete u razmatranje.

Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u dnevnoj tisku.

Tijekom procesa odabira kandidati će biti kontaktirani i informirani pismeno, putem telefona, oglasne ploče u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu, kao i putem dodijeljene šifre preko web stranice Državne agencije za istrage i zaštitu.

Osnovna obuka kadeta traje četiri mjeseca i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne obuke ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

Nakon uspješno završene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u organizacione jedinice Državne agencije za istrage i zaštitu u trajanju od 12 mjeseci i raspoređuju na radno mjesto policijskog službenika u činu „mlađi inspektor“.

U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Komisija prednost daje kandidatu ženskog pola.

U skladu sa članom 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu uopće odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Nepotpune, neblagovremene, neuredne prijave i prijave sa neovjerenom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

Konačna Lista izabranih kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu i na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

V

Prije donošenja Odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati bit će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupanj „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje bit će isključeni iz dalje procedure izbora. U okviru provjera vršit će se i provjera općeg uvjeta „da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak“.

Provjeru zdravstvene i psiho-fizičke sposobnosti kandidata za rad na poslovima policijskog službenika utvrdit će u postupku selekcije nadležna zdravstvena ustanova.

VI

Izbor kandidata za kadete Državne agencije za istrage i zaštitu vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, a isti su dostupni na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja i koji dostave traženu dokumentaciju imaju pravo pristupiti testiranju koje se sastoji od:

 • utvrđivanja morfološkog statusa kandidata;
 • testa općeg znanja, uključujući pismeni rad;
 • testa fizičke sposobnosti;
 • liječničkog pregleda;
 • psihološkog pregleda u koji je uključen test i intervju;
 • testa poznavanja stranog jezika;
 • usmenog testa – intervjua.

3. Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

4. Prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Državna agencija za istrage i zaštitu,
Nikole Tesle 59
71123 Istočno Sarajevo
sa naznakom
„Prijava na javni oglas za prijem kandidata
za pohađanje osnovne obuke kadeta
za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Portal Hercegovina.in ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

- Oglas -

Povezani članci

Ostanite povezani

18,546ObožavateljiLajkaj
417SljedbeniciSlijedi
976PretplatniciPretplatiti
- Oglas -
spot_img
- Oglas -
- Oglas -
Mostar
blaga naoblaka
-0.1 ° C
-0.1 °
-0.1 °
86 %
1kmh
20 %
Sub
6 °
Ned
7 °
Pon
9 °
Uto
7 °
Sri
9 °
- Oglas -
spot_img

Najnovije

- Oglas -