37.8 C
Mostar
Četvrtak, 24 lipnja, 2021

Zemlja mojih pradjedova: Što je rijeci izvor bistri i moru pučina, to je meni ova zemlja

ZEMLJA MOJIH PRADJEDOVA
Što je rijeci izvor bistri
i moru pučina,
to je meni ova zemlja,
moja djedovina.
Što je nebu zraka sunca,
noći mjesečina,
to je meni rodna gruda,
moja očevina.
Pitala sam oca svoga,
daj mi oče reci:
Tko su moji pradjedovi
i od kud su mi preci?
Sa ponosom otac tada
meni odgovara:
Sa Širokog Brijega sine,
iznad tvog Mostara.
Nemoj nikad zaboravit,
uvijek glasno reci,
za porojeklo i prezime,
pričaj svojoj djeci.
Katarina Zovko Ištuk
Mostar 24. 05. 2017.

Najnovije: