Naslovnica Hercegovina Zračnoj luci Mostar 930.000 KM pomoći

Zračnoj luci Mostar 930.000 KM pomoći

Foto: hercegovina.in | Zračna luka Mostar

JP Aerodrom Mostar utrošit će 930.000 KM za materijalne i troškove uposlenih, za provođenje epidemioloških preporuka s ciljem zaštite djelatnika i putnika od pandemije, za naknade za provođenje stručnog nadzora aerodromskih operatera i odobravanje projekata od strane regulatora, troškove stručnoga osposobljavanja uposlenika i drugo.

Odlučeno je to na sjednici Vlade Federacije BiH koja je donijela četiri odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava namijenjenih unaprjeđenju zračnog prometa Federacije BiH, utvrđenih proralčunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Isti iznos bit će doznačen i JP Aerodrom Tuzla za nabavku sirovina i materijala, sitnog inventara i HTZ opreme, energenata, troškove osiguranja, naknadu za korištenje sistema za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i prtljaga i drugo.

Za subvencioniranje dijela tekućih troškova poslovanja JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo odobreno je 700.000 KM, a za JP Aerodrom Bihać 300.000 KM, objavila je Vlada Federacije.