Naslovnica Hercegovina Donosimo popis dobitnika Rektorove nagrade

Donosimo popis dobitnika Rektorove nagrade

Rektorove nagrade za najbolje studente dobila su 44 studenta od kojih je 37 dobitnika Rektorove nagrade za uspjeh, a sedam za znanstveni rad, umjetnički rad, šport i promicanje Sveučilišta u Mostaru.

Donosimo popis dobitnika Rektorove nagrade kao i njihove fotografije.

Josipa Primorac, studentica II. godine diplomskog studija prehrambenog inženjerstva na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom  fakultetu

Anda Marijanović, studentica III. godine preddiplomskog studija agronomije na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu

Ivana Soldo, studentica II. godine diplomskog studija prehrambenog inženjerstva na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu

Marija Bagarić, studentica I godine diplomskog studija Bilinogojstvo na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu

Robert Baraković, student IV. godine preddiplomskog studija Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu

Glorija Brajković, studentica IV. godine preddiplomskog studija Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu

Iva Ćubela, studentica II. godine preddiplomskog studija glazbena umjetnost na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Ružica Tovilo, studentica II. diplomskog studija pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Ivan Barać, student  IV. godine preddiplomskog studija kineziologija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Darko Škobić, student IV. godine preddiplomskog studija kineziologija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Martina Puce, studentica 2. godine preddiplomskog studija kemija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Marijana Marušić, studentica III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija strojarstva na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike

Doris Musa, studentica I. godine sveučilišnog diplomskog studija računarstva na Fakultetu strojarstva,  računarstva i elektrotehnike

Anđela Bošnjak, studentica I. godine sveučilišnog diplomskog studija računarstva na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike

Ivana Primorac, studentica II. Godine sveučilišnog preddiplomskog studija elektrotehnike na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike

Marin Vukoja, student I. godine sveučilišnog diplomskog  studija radiološke tehnologije na Fakultetu zdravstvenih studija

Ivana Krešo, prvostupnik sestrinstva, Fakultet zdravstvenih studija

Draga Matić, studentica II. godine preddiplomskog studija fizioterapije na Fakultetu zdravstvenih studija

Nikolina Bošković, studentica IV. godine studija na Farmaceutskom fakultetu

Ivana Vasilj, studentica III. godine studija na Farmaceutskom fakultetu

Sara Šimić, studentica V. godine studija na Farmaceutskom fakultetu

Ivana Penava, studentica II. godine preddiplomskog studija socijalnog rada na Filozofskom fakultetu

Nemanja Šagovnović, student II. godine preddiplomskog studija novinarstva na Filozofskom fakultetu

Ana Sušac, studentica III. godine preddiplomskog studija politologije na Filozofskom fakultetu

Marija Bešlić, studentica I. godine diplomskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu

Stipe Mandić, student III. godine preddiplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu

Kristijan Živkušić, student II. godine diplomskog studija građevinarstva na Građevinskom  fakultetu

Gabrijela Rajič, studentica III. godine preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma na Građevinskom  fakultetu

Stipan Bagarić, student V. godine studija medicine na Medicinskom fakultetu

Daria Ostojić, studentica V. godine studija medicine na Medicinskom fakultetu

Zvonimir Lukač, student III. godine studija dentalne medicine na Medicinskom fakultetu

Adriana Pranjić, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija pravo na Pravnom fakultetu

Anja Galović, studentica IV. godine preddiplomskog sveučilišnog studija pravo na Pravnom fakultetu

Anđela Šimić, student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija pravo na Pravnom fakultetu

Nikolina Leutar, studentica III. godine integriranog studija likovnih umjetnosti, smjer slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti

Josipa Ćosić, studentica III. godine integriranog studija likovnih umjetnosti, smjer slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti

Helena Stanić, studentica III. godine integriranog studija likovnih umjetnosti, smjer grafika na  Akademiji likovnih umjetnosti

Mario Babić, student na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, rektorova nagrada za studentski znanstveni rad Sveučilišta u Mostaru

Danijela Marojević- Glibo, studentica Medicinskog fakulteta, rektorova nagrada za studentski znanstveni rad Sveučilišta u Mostaru

Matijas Zečević, student Filozofskog fakulteta, rektorova nagrada za umjetnički rad

Ana Dragozet, studentica Filozofskog fakulteta, , rektorova nagrada za umjetnički rad

Marin Brkić, student Pravnog fakulteta, rektorova nagrada za šport

FSRacing Team, rektorova nagrada za promicanje Sveučilišta u Mostaru

Martin Mikulić, student Filozofskog fakulteta, rektorova nagrada za promicanje Sveučilišta u Mostaru.

SUM.BA